Amsterdam by Bite

50+ Vrouwen
50+ Women. @ Overzicht van lokale en national sites voor de iets rijpere vrouwen.


Bedrijvencentrum voor Vrouwen (BVV)
Office center for women, in the eastern part of Amsterdam. @ Het bedrijvencentrum is gevestigd in 34 kantoorruimten in het voormalig Burgerziekenhuis in Amsterdam-Oost.


Bijstandsbond Amsterdam


Clara Wichmann Institute
An independent research centre for women and law in the Netherlands. @ Een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor vrouwen en recht in Nederland.


Feminism and Women Issues
Extended resources on women issues and feminism. @ Uitgebreid overzicht van informatiebronnen over vrouwenstudies, feminisme en andere kwesties die voor vrouwen relevant zijn.


Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
Library, documentation center and archive for women issues and women studies. @ Bibliotheek, documentatiecentrum en archief op het gebied van de positie van vrouwen en vrouwenstudies.


Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand
Information on the function, mission, working methods en co-operations of the Dutch Committee Women and Social Security Income. (Dutch only) @ Streeft naar een samenleving waarin mensenrechten ook vrouwenrechten zijn, waarin vrouwen werkelijk economisch en juridisch zelfstandig zijn en armoede is uitgebannen. Het steunpunt komt op voor de gemeenschappelijke belangen van vrouwen met een bijstandsuitkering en vrouwen in een vergelijkbare situatie.


Lesbisch Archief Amsterdam (LAA)
A lesbian archive and documentation center, specialized in audio-visual material on lesbian women and their culture. Make a lesbian tour - on bike, in boat or walking - through Amsterdam and discover the history and culture of lesbian women in this city. @ Een archief en documentatiecentrum dat gespecialiseerd is in audio-visueel materiaal over lesbische vrouwen en hun cultuur. Daarnaast bevordert het LAA de zichtbaarheid van de lesbische cultuur door publicaties en culturele activiteiten.


Middle Eastern Women's Network (MEWN)
An Amsterdam based organization of women from the Middle East living and working in the Netherlands and Dutch women. The Network's main aims include the broadening of the linkages between Dutch (and other European) women's organizations and those feminist women's organizations and activities in the respective Middle Eastern countries (covering the areas from Marocco to Iran).


Stichting Sitara
Surinaams-Hindoestaanse Vrouwenorganisatie in Amsterdam en omstreken. Richt zich op de ontwikkeling van de Hindoestaanaw meisjes/vrouwen met behoud van hun identiteit en geloof (Hindoe, Moslim, Christen enz.).


Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT)
Foundation for Early Modern Woman's History (1500-1800). Its purpose, activities, announcements and contacts. English and Dutch version.@ Doel, activiteiten en adressen van de Stichting.


Stichting Vrouwenhuis [Moved to??]
A roof for many women organizations in Amsterdam. @ Een stichting die onderdak biek aan een groot aantal vrouwenorganisaties.


Stichting Mama Cash
Offers financial support for economic and cultural projects of women. @ Geeft financiële steun aan bedrijven en culturele projecten van vrouwen.


Vereniging voor Vrouwenbelangen
Association for women interests. @ Een van de oudste emancipatieverenigingen (opgericht in 1894) en niet gebonden aan een politieke kleur of levensbeschouwing. Vrouwenbelangen streeft naar een samenleving waarin vrouwen en mannen een gelijk en gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en onbetaalde werk. Daarnaast streeft ze naar gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappelijk, sociaal-economisch en politiek niveau.


Viva
A Bibliography of Women's History in Historical and Women's Studies Journals. Its a current bibliography of articles about women's and gender history. Articles are selected from more than seventy European, American and Indian Journals. ViVa is short for "Vrouwengeschiedenis in het Vaktijdschrift", which is Dutch for "Women's history in scholarly periodicals". It is compiled at the International Institute of Social History in Amsterdam.


Vrouwenstudies & Feminisme  (SocioSite)
Am international guide for women's studies, feminism and woman's history. It contains information resources on women's studies (academic institutions and research, associations and networks), bibliographies, journals & magazines, discussion lists and newsgroups. Includes resources on special themes such as gender & queer studies, sexual harressment, rape, domestic violence, abuse and masculinity. @@ Informatiebronnen over vrouwenstudies (academische instellingen, associaties en netwerken), bibliografieën, tijdschriften, discussiegroepen, nieuwsgroepen en gidsen. Bevat ook informatiebronnen over speciale thema's zoals homostudies, seksuele mishandeling, verkrachting en masculiniteit.


Vrouwen Gezondheids Centrum ISIS
ISIS houdt zich bezig met het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van vrouwen op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied.


Vrouwenhuis Amsterdam
Het Vrouwenhuis geeft een overzicht van haar activiteiten en cursussen. Inclusief Internetgroep, prikbord, vrouwencafé en bibliotheek.


Vrouwenplein Amsterdam
A place for women in digital Amsterdam.


Webgrrls
All over the world webgrrls do help each other to get acquainted with the new media. The Dutch webgrrls do this since 1996, and they help you to get access to the Internet, to make homepages, to start your own business, and much more.


WOUW Amsterdam
A network of critical older women in the Netherlands. The aim is to aquire more influence for older women on social developments. They want to promote awareness of the strength of older women; to improve the social position of older women; to influence policy makers and authorities; and to enrich society with the experience of older women. WOUW stands for 'Wijze Oudere Vrouwen' (Wise Older Women) @ Een netwerk van maatschappij-kritische 50+ vrouwen. Het doel van deze organisatie is het verbeteren van de maatschappelijke positie van oudere vrouwen, de verandering van de beeldvorming, het zichbaar maken van de kracht en ervaring van vrouwen, meer invloed en inspraak bij beleidsinstanties, elkaar steunen bij werk en activiteit, en het met elkaar de positieve kanten van deze levensfase ontdekken. WOUW staat voor 'Wijze Oudere Vrouwen'.


Xantippe - Vrouwenboekwinkel
A book shop for women.


ZAMI
A meeting place from/for all black and migrant women in and around Amsterdam. They exchange information, knowledge, and experiences. @ Een ontmoetingscentrum van/voor alle zwarte & migrantenvrouwen in Amsterdam en daarbuiten om informatie, kennis, deskundigheid en ervaring uit te wisselen.


De Zwaluw
A transcultural association of women refugees in the Netherlands. @ Een transculturele vereniging van vrouwelijke vluchtelingenorganisaties in Nederland.