Amsterdam by Bite

Amsterdam, een wereldstad voor kinderen
Is er één stad waar je zoveel gekke, boeiende en spannende attracties bij elkaar vindt als in Amsterdam? De Gemeente Amsterdam geeft het niet verrassende (maar wel informatieve) antwoord.


Amsterdamse stadsgids voor kinderen


Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJA)
Belangrijke ontwikkelingen in kwaliteitszorg, management en methodiek binnen de hulpverlening aan kinderen en jongeren.


Europese Kinderfilosofiekrant
Children from all kind of European countries write together one journal. It's all about doing philosophy with children (that is "thinking together"). Are young children capable of reasoning? You bet they are! Research has shown that five year old children talking with each other in the playground, use the same strategies in argumentation as adults do. @ Kinderfilosofie en filosoferen met kinderen.


Kinderen Voorrang
Information on the National Street Play Day to propagate a sage, child fiendly traffic system. @ Met de Straatspeeldag wil Kinderen Voorrang aandacht vragen voor meer veilige speelruimte op straat.


Uit met Kinderen
Going out with children, and don't know where to go to? Here you can find places to visit which are attractive for childeren. Search or browse on neighbourhood, age, type of activity, or price. @ Uitgaan met kinderen. Maar waar naar toe? Hier vind je plaatsen die voor kinderen aantrekkelijk zijn. Zoek of blader op buurt, leeftijd, soort activiteit, of prijs. Dus ga uit met kinderen in Amsterdam.