Amsterdam by Bite

Amsterdam Kliniek
Integrative Medicine Practice. Using healing methods aimed at fighting disease in a natural wa; promoting health without incurring damaging side effects. @ Medische praktijk voor integrale geneeskunde. Gespecialiseerd in biologische geneeskunde, die werkt met geneesmethoden die de ziekten op natuurlijke wijze bestrijden zonder schadelijke bijwerkingen.


Apotheek Net
Pharmacies in the Netherlands. Information on medicines, self medication and a discussion group. @ De website van apothekers in Nederland. Elke apotheek heeft zijn eigen homepage. Met informatie over medicijnen, zelfmedicatie en een discussiegroep.


Artsenvereniging tot bevordering van de Natuurgeneeskunde (ABNG)
Association of doctors who pratisize natural healing. @ Over natuurgeneeskunde in het algemeen en de ABNG in het bijzonder. Lijst van aangesloten artsen. Informatie over antieke en moderne natuurgeneeswijzen. Ayurvedische geneeskunde(India), Chinese geneeskunde, humorale geneeskunde van Hippokrates.


Corpus Callosum
Three subsites: health care, ArtDesk and WorkDesk. @ Drie sub-sites: Zorg voor Gezondheid, ArtDesk, WerkDesk.


GG&GD; Amsterdam
Cares for the health of all people in Amsterdam. @ De GG&GD; Amsterdam- zorg voor de gezondheid van alle Amsterdammers.


FertiNet
A medical site on human infertility. @ Medische site over menselijke onvruchtbaarheid.


Gezond leven in een gezond Amsterdam
Living healthy in a healthy Amsterdam informs on the local health policy in Amsterdam. @ Informatie over het gemeentelijke gezondheidsbeleid.


HivNet, GENA Information Server.
The European arm of GENA: the Global Electronic Network for AIDS. @ De Europese tak van GENA (Global Electronic Network for AIDS).


Hospitals


INFOLEP Lepra Informatie Dienst
The information services of the Netherlands Leprosy Relief (NLR). Provides access to 2 databases: the collection of INFOLEP's documentation center, and the bibliography "Teaching and Learning Materials in Leprosy and Related Subjects". @ De Lepra Informatiedienst biedt toegang tot 2 databanken: de collectie van INFOLEP&146;s documentatiecentrum, en de bibliografie "Teaching and Learning Materials in Leprosy and Related Subjects".


Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)
Dutch Voluntary Euthanasia Society. All the information you need on living wills, Dutch law and jurisprudence. Includes a list of books and useful links. English and Dutch version. @ Een uitgebreid naslagwerk op gebied van wetgeving, politiek en procedures rondom euthanasie.


Pandora, Stichting Pandora
Between psychic problems and social prejudice. Information on mental health(care) from a client perspective. @ Tussen psychische problematiek en maatschappelijk vooroordeel. Voorlichting over de geestelijke gezondheid(-szorg) vanuit cliëntenperspectief.


Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA)
Cooperating body of health organizations in the Amsterdam region.


Stichting Donorvoorlichting
Information center for organ donation, donor registration, and codicil. @ Orgaan- en weefseldonatie, wet orgaandonatie, donorregister en codicil


Willem Strikker Stichting (WSS)
Instelling voor jeugdbescherming en pleegzorg gericht op kinderen met een handicap of chronische ziekte.


Yin Yang Centrum
Oriental College, International Qigong Academy, Workshops and Courses. Questions on matters that you never understood? Ask the specialists in I Ching, Tarot, Qigong, Yoga etc. I hope you like the answers... @ Interculturele gezondheidszorg cursussen en opleidingen. Heb je vragen over kwesties die je nooit hebt begrepen? Vraag het de experts in I Ching, Tarot, Qigong, Yoga etc. Bevalt het antwoord niet, raadpleeg dan de dokter of psychiater. Of bewandel de omgekeerde weg.


Zorgstad Amsterdam
Know more about care and health in Amsterdam? Try this site (also in Dutch). @ Een initiatief van de Dienst Welzijn van de gemeente Amsterdam (afdeling Maatschappelijke en Gezondheidszorg) en enkele zorginstellingen in de stad. ZorgStad geeft informatie over het Amsterdamse zorgbeleid, verschillende zorginstellingen en hun aktiviteiten.