Amsterdam by Bite

Reading | Lezen

AntiqBook
Dutch antiquarian booksellers online: catalogues, searchable databases and information. 
Nederlandse antiquarische boekverkopers presenteren hun catalogi, databanken en informatie. Gepresenteerd door het Nederlands Antiquaren Netwerk (NAN).


BulkBoek
A well know series of literature on magazine format and two series of pocket books. BulkBoek tries to educate the Dutch yought in literary activities. They use the internet to transfer their "enthousiams for the world of the book" on youngsters. 
Naast de bekende reeks (literatuur op magazine-formaat) geeft Bulkboek twee pocketreeksen uit. Verder worden een aantal literaire activiteiten georganiseerd, waaronder BulkBoek's Dag van de Literatuur. BulkBoek richt zich met name op literatuureducatie voor jongeren. Alles in de sfeer van "het enthousiasme voor de wereld van het boek". Internet wordt gebruikt om dit enthousiasme ook op scholieren over te brengen.


Boek & Glas
Antiquarian Dutch and translated literature, typografic, erotica, books about books. 
Antiquariaat; Nederlandse en vertaalde literatuur, Typografie, Erotica, Boeken over boeken.


Boeken over Amsterdam
If you didn't forget how to read text on paper, here are some books you could read when you want to know more about Amsterdam. 
Als je niet vergeten bent hoe je informatie van papier kunt lezen, zijn hier een aantal boeken die je kunt lezen als je meer over Amsterdam wilt weten.


Coster, Laurens Janszoon Coster
The biggest on-line collection of electronic editions of classical Dutch literary masterpieces. Electronic editions of Hieronymus van Alphen, P.C. Boutens, Louis Couperus, Frederik van Eeden, Hendrik Marsman, Albert Verwey, Joost van den Vondel and many others. And it's all free because there are no copyrights on these texts. 
De grootste on-line verzameling van van klassieke Nederlandstalige literatuur. Electronische edities van Hieronymus van Alphen, P.C. Boutens, Louis Couperus, Frederik van Eeden, Hendrik Marsman, Albert Verwey, Joost van den Vondel en vele anderen. Duizenden gedichten, toneelstukken, romans, essays en korte verhalen van Nederlandstalige auteurs. Gratis en voor niks: omdat zij vrij zijn van auteursrechten.


Galerie Lambiek
Antiquarian comicbook-shop. You can use the Comicplopedia for all your favorite comic artists. And don't forget to visit the virtual exhibition. 
Een wereldwijd centrum voor stipliefhebbers dat begon als een antiquarische stripboekenwinkel. Met de Nederlandse Stripgenschiedeniskrijg je informatie over al je favoriete striptekenaars.


Global Vision Platform
Collection of illustrated poems and short stories in many languages. Gallery with paintings and photos. You can publish your own contribution. The site is dedicated to stimulate understanding through communicating differences. Editor: Adriaan Boiten. 
Verzameling geïllustreerde gedichten en korte verhalen in diverse talen. Galerie met schilderijen en foto's. Gelegenheid zelf te publiceren. Redactie: Adriaan Boiten.


Loesje
An international posterorganization with members all over the world. Her goal is to spread ideas in order to stimulate creativity and initiative. You'll find posters, texts, and some thoughts for you. Loesje is working towards the creative society. The material offers an intreguing sight on multiple contrasts between reality and phantasy, between the power structures that restrict or nihilate our human potentials and the utopias we are all longing for. Sometimes you will simply laugh because the text is funny because it produces a kind of 'truth' you've always beleived in, but never had the courage to articulate at a conclusive way. Loesje is pronounced as "Loo-shuh"). 
Loesje is een bewust gecreërde mythe. Het is een naam voor een provocerend-kritische en slim-optimistische houding. Loesje is een project dat wil bijdragen aan een 'creatieve samenleving'. De posters die worden aangeboden bieden een spannend inzicht in de tegenstelling tussen werkelijkheid en fantasie, tussen feitelijke machtsstructuren die onze menselijke vermogens beperken en de utopieën waarnaar we allemaal verlangen. Soms zal je alleen maar lachen omdat de tekst grappig is omdat het een soort 'waarheid' poneert die je altijd al had bedacht maar die je nooit op zo'n overtuigende wijze kon uitdrukken. De site biedt posters, teksten en een paar gedachten van Loesje. Loesje is uitgegroeid tot een internationale posterorganisatie. Haar doel is om ideën te verspreiden om mensen aan te zetten tot creatieve acties.


Nederlandse Letteren
A guide to Dutch literature. Editor: Piet Wesselman. 
Wegwijzer naar Nederlandse literatuur. Redacteur: Piet Wesselman.


Oog & Blik
A bulletin on books and writers presented by De Bezige Bij.


Perdu
The publishing house Perdu is a part of a literary organization of volunteers. @ Stichting Perdu is een literaire stichting die aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in proza en poézie, aan de avan-garde literatuur van de 20e eeuw en aan de grensgebieden tussen literatuur en andere artistieke discipines. De uitgeverij Perdu is een onderdeel van Stichting Perdu, een literaire organisatie gedreven door vrijwilligers.


Poetry Homepage [MOVED TO...?]
A collection of Dutch poetry, collected by John van der Vuurst. A page with many links and an opportunity to put your own poem on the net. @ Een verzameling Nederlandse poëzie, samengesteld door John van der Vuurst. Een pagina met veel links en een kans om je eigen dichtkunst op te laten nemen.


Het Rankendal
Literary site with modern poetry. @ Literaire site met nieuwe hedendaagse poëzie.


Stripdagen Haarlem
Everything you always wanted to know about the comic books days in Haarlem. With many illustrations. @ Alles over de stripdagen Haarlem. Programma en mogelijkheid te stemmen voor de vsb-publieksprijs. Veel illustraties.


Vassallucci
Publishing house which publishes the literairy magazine "Lust & Gratie". @ Uitgever van (papieren) driemaandelijks literair tijdschrift Lust & Gratie.

Writing | Schrijven

SchrijversNet
Meeting point of Dutch literature. A place for writers, literary publishers and magazines. Provides a literary monthly agenda, a Gallery and special attention for literary education. @ Trefpunt van Nederlandstalige literatuur. Ruimte voor schrijvers, literaire uitgevers en literaire tijdschriften. Met een literaire maandagenda, de Galerie en speciale aandacht voor literatuuronderwijs.


Schrijversvakschool Amsterdam
A part-time training for wannabee writers of prose, poetry, essays, theater plays and film scenarios. @ Een vierjarige deeltijdopleiding voor aspirant schrijvers van proza, poëzie, essays, toneel en scenario.


Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie (SCW)
Writing readable on science and technology. @ Leesbaar schrijven over wetenschap en techniek.


Stichting Schrijven
A site for (starting) writers. @ Voor (beginnende) schrijvers. Met o.a. 'Het oog van de dichter', workshop poezieschrijven voor jongeren. Theorie, voorbeelden, schrijfopdrachten.

Language | Taal

Aquarius Directory of Translators and Interpreters
Translations in several specialized fields. @ Vertalingen in diverse gespecialiseerde terreinen.


Dictionaries(SocioSite)


Dutch for Travellers
Travlang's Translating Dictionaries.


Integral Dutch Course


Nettaal
Dictionary with Internet terms in THE correct spelling. So you'll know whether you are online, on line or on-line. @ Woordenlijst met Internet-termen in DE juiste spelling, zodat u weet of u online, on line of on-line bent.


ProText Translations
A Dutch translation service that helps you break through the linguistic and culturel barriers. @ Onder de leus "World Language Communciaton" worden taalbarriè geslecht voor ondernemingen, overheden en particulieren.


Taalthuis
Pages on Dutch language, partly in Dutch (on general problems native speakers have with grammar and spelling) and partly in English (on 'classical' problems for those who learn Dutch as a second language). @ Pagina's over de Nederlandse taal. Gedeeltelijk in het Nederlands (over algemene problemen die Nederlanders hebben met gramatica en spelling) en gedeeltelijk in het Engels (over klassieke problemen van degenen die Nederlands als tweede taal leren.


Taal-vraagbank
Writing Dutch ain't easy. Coops Tekstadvies en Publiciteit will answer all your questions, for free. @ Nederlands schrijven is niet altijd eenvoudig. Op deze site van Coops Tekstadvies en Publiciteit krijg je gratis advies over al je taalproblemen.

Authors | Schrijvers

René Appel


Benno Bernard


Kees van Beijnum


Simon Carmiggelt [1913-1987] - 2


Pierre H. Dubois[1917-1999]


Anna Enquist


Esther Jansma


Gerrit Kouwenaar


Lucebert[1924-1994]


Geert Mak


Harry Mulish


Marjon van Royen


Joost van den Vondel [1587-1679] - 2


Joost Zwagerman


Schrijvers.pagina.nl
Almost all Dutch writers on a row. @ Bijna alle Nederlandse schrijvers op een rijtje.