Amsterdam by Bite

GENERAL INFORMATION | ALGEMENE INFORMATIE

Amsterdam Stun, The
A gossip magazine for the English speaking community who frequent the bars in the centre of Amsterdam. This site is best viewed with a beer and a joint. 
Een roddelblaadje voor de Engels sprekende gemeenschap die de bars in het centrum van Amsterdam regelmatig bezoekt. Deze site kan het best worden bekeken met een biertje en een joint.


Amsterdam Webcams
Visit Amsterdam live from behind your computer. You can see Amsterdam through many webcams on the streets and at peoples homes. 
Bezoek Amsterdam van achter je computer. Bekijk Amsterdam door tientallen webcams op straat en bij mensen thuis.


The Atlas Amsterdam
Amsterdam from different perspectives: from the democratic, aquatic, financial, industrious, historical and learned city to the cultural, colourful, humane, spiritual, green, sporting and hospitable city. Each theme also contains a listing of useful adresses, websites and contact-persons. 
Amsterdam vanuit verschillende perspectieven: van de democatische, financiële, industriële en historische stad, tot de culturele, kleurrijke, menselijke, spirituele, groene, sportieve en gastvrije stad. Elk thema bevat een lijst met nuttige adressen, websites en contactpersonen.


Brandweer Amsterdam-Amstelland
The Amsterdam Fire Brigade. True, firefighters extinguish fires, but they are also highly trained technical experts, adept at offering all kinds of assistance. 
Informatie over het heden en verleden van de brandweer Amsterdam.


carfree.com
The industrialized nations made a terrible mistake when they turned to the automobile as an instrument of increased mobility for city dwellers. The car had serious, unanticipated consequences for urban life. The urban automobile can only be supplanted if a better alternative is available. Here you can read about such alternatives. 
De geïndustrialiseerde landen hebben een grote vergissing begaan toen zij de auto kozen als instrument voor de toegenomen mobiliteit van stadsbewoners. De auto heeft ernstige, onvoorziene gevolgen voor het stadsleven. De stedelijke auto kan alleen worden vervangen wanneer er een beter alternatief beschikbaar is. Hier kom je alles te weten over dergelijke alternatieven.


Channels Amsterdam
Tourist guide and information on Amsterdam (including Red Light district, and chat box). 
Toeristische gids en informatie over Amsterdam (inclusief de Wallen en kletsplek).


City of Amsterdam, De gemeente Amsterdam
Local government information. The official site of the city of Amsterdam with information on the city. You can also get tourist and business information in English. 
Informatie over stad en bestuur. De officiële website van de gemeente Amsterdam met alle gemeentelijke en overheidsinformatie. Een apart deel bevat zakelijke en toeristische informatie in het Engels.


Gemeente Amsterdam
Public information from the city of Amsterdam.


Gemeentewaterleidingen Amsterdam


Houseboats in Amsterdam
Really everything you always wanted to know about the houseboats in Amsterdam. The history and the types of houseboats, provisions and maintenance, addresses, and much more. Editor: Jurjen Heeck. Just one of those guys who are making the Internet journey such an educating and funny experience. 
Alles wat je ooit over woonboten in Amsterdam wilde weten. De geschiedenis en de soorten woonboten, voorzieningen en onderhoud, adressen en nog veel meer. Redactie: Jurjen Heeck (een van die mensen die het reizen op internet tot een onderhoudende en leerzame ervaring maken).


Internet Guide to Amsterdam
Provides useful practical information on language, money, electricity, hotels, eating and drinking, transport, shopping, news and communications, places to see, what's on, maps etc. Edited by Steven Pemberton and Astrid Kerssens. 
Praktische en nuttige info over taal, geld, electriciteit, hotels, eten & drinken, transport, winkelen, nieuws & communicatie, wat valt er te zien en te doen, kaarten etc. Redactie: Steven Pemberton en Astrid Kerssens.


Neighbourhoods of Amsterdam
All neighbourhood sites in Amsterdam on a row
Alle sites over Amsterdamse buurten op een rij: van de Baarsjes tot Zunderdorp.


Ons Amsterdam
Things you might want to know about what happened and happens in Amsterdam. Editor: Peter Paul de Baar. 
Wetenswaardigheden over Amsterdam vroeger en nu. Redactie: Peter Paul de Baar.


Red Lights Tour
A virtual tour through the Red Light District of Amsterdam. It's really an educational site. You go there to learn that taking a camera into the Walletjes (Amsterdam's Red Light District) is a serious breach of etiquette. You want to find out why the woman more often than not are pretty and friendly. And nature drives you to explore the meaning of the 14th century motto of the city of Amsterdam. Ofcourse, you haven’t been on the Walletjes for any other reason.


Zeedijk
The most exciting and colorfull street of Amsterdam. Information on shopping, restaurants, chinatown, hotels, events, bars, history and news.  
De spannendste en meest gevarieerde straat van Amsterdam. Informatie over winkelen, restaurants, chinatown, hotels, evenementen, cafe’s, geschiedenis en buurtnieuws.

History of Amsterdam - Geschiedenis van Amsterdam

General | Algemeen 

Amsterdam Municipal Archives
One of the greatest city archives in the world, with 35 kilometres of documents, one million illustrations, 700,000 photographs, 150,000 books, and 20,000 maps covering the colourful history of Amsterdam. The "memory of the city" also houses a newspaper collection dating back to 1672. @ Het Gemeentearchief Amsterdam is het geheugen van de stad: een schatkamer vol documenten en afbeeldingen van alle activiteiten die het verleden van Amsterdam zo boeiend maken. De site biedt informatie over de archieven zelf, de openingstijden en beschrijvingen van de diverse afdelingen.


The Defence Line of Amsterdam
A great site about a ring of 19th century fortresses around Amsterdam. The English version of the site is a summary of the Dutch version. @ De Stelling van Amsterdam biedt informatie over een verdedigingsring rond Amsterdam welke tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat onderwaterzettingen en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, drie batterijen en vier kustbatterijen. Een prachtige site met liefde gemaakt door Jurgen Lamers en René Ros.


Dutch City maps from Blaeu's Toonneel der Steden
Scanned from a facsimile publication of the Blaeu's Toonneel der Stedenfrom 1652.


Een geschiedenis van Amsterdam - Gerben Zaagsma
A short history of Amsterdam starting in the 12th century. @ Een korte geschiedenis van Amsterdam vanaf de 12e eeuw tot heden.


The Historical City
The Atlas Amsterdam '98-'99 has an excellent short chapter on "The Historical City". You'll learn how Amsterdam was created, from the Middle Ages, the 'golden' 17th century till modern times.


Heritage | Monumentenzorg 


Amsterdam Monumenten
Amsterdam heritage offers you a unique opportunity to take part in a virtual guided tour along the most significant historic buildings and sites. It includes an introduction to the history of Amsterdam as well as an outline of the topographical development of the city. Editor: Walther Schoonenberg. @ Maak een virtuele wandeling langs de belangrijkste Amsterdamse monumenten. De site biedt tevens een goede inleiding over de geschiedenis en topografische ontwikkeling van de Amsterdamse binnenstad. Redactie: Walther Schoonenberg.


Bureau Monumentenzorg Amsterdam
Het Bureau Monumentenzorg is een onderdeel van de Dienst Binnenstad Amsterdam. Het bureau is expertise- en kennisinstituut op het gebied van de monumentenzorg en belast met de centraal stedelijke taken en de advisering van binnenstad en stadsdelen bij de uitvoering van wet- en regelgeving.


Clipper Stad Amsterdam
The construction of a 19th-century clipper "Stad Amsterdam". It will be ready to sail in August of the year 2000, to take part in Sail Amsterdam.@ De bouw van een 19e eeuwse clipper "Stad Amsterdam" bij het Nederlands Scheepvaartmuseum om de 'Parade of Sail 2000' te kunnen aanvoeren.


Heemschut Association
Association to protect listed buildings and monuments in the Netherlands.


Kroonlantaarn terug in Amsterdam
Het Amsterdams Kroonlantaarn Comitévoert actie voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn op de nog bestaande gietijzeren lantaarnpalen model Amsterdam 1883. De kroonlantaarn is een vierkante lantaarn met een keizerskroontje bovenop, dezelfde die ook op het stadswapen en op de Westertoren staat. De kroonlantaarn vormt samen met de nog bestaande lantaarnpalen model 1883 één ontwerp, maar alleen de paal is nog in het stadsbeeld aanwezig. In 1998 werden op de Westermarkt twintig kroonlantaarns geplaatst.


Onder de Keizerskroon
Walther Schoonenberg is a Amsterdam lover and heritage activist. His site contain information on classical laterns, public places, canal and car policy @ Walter Schoonenberg - een Amsterdam-liefhebber en monumenten-activist - geeft een persoonlijke visie op de Amsterdamse binnenstad. Hij schrijft over het ontstaan van Amsterdam, over water- en autobeheer, en over openbare ruimtes (stoepen, bruggen, bestrating). Schoonenberg geeft rondleidingen en dia-lezingen over de monumentale binnenstad van Amsterdam, één van de belangrijkste historische stadskernen van de wereld. Amsterdam is niet beroemd om zijn kerken en paleizen, maar om zijn woonhuismonumenten, voornamelijk grachtenhuizen.


Vereniging Hendrick de Keyser
Association for the preservation of historic or archtectonic worthful buildings in the Netherlands. @ Vereniging tot behoud van historisch of architectonisch waardevolle huizen in Nederland.


Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)
De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad strijden voor het behoud van het historische stadsbeeld van de binnenstad van Amsterdam. De vereniging heeft 2.300 leden, organiseert excursies en geeft een blad uit en is ook actief op politiek en bestuurlijk vlak. Op de website wordt een indruk gegeven van het Amsterdam van Jacob Olie en G.H. Breitner, toen Amsterdam nog ongeschonden was.


Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG)
De Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen bewaken de gevelstenen van Amsterdam en ijveren voor herplaatsing en restauratie van gevelstenen. De vereniging heeft al vele gevelstenen opgeknapt, waarvan op de website diverse voorbeelden zijn te zien.