Amsterdam by Bite

Advocaat, De Digitale Advocaat
The first digital lawyer in the Netherlands, Mr. Jeroen de Kreek, gives you free advice in legal matters. @ Gratis juridisch spreekuur voor ondernemers en particulieren. Verzorgd door Mr. Jeroen de Kreek, advocaat bij het Amsterdamse advocatenbureau Sybrandy Fontijn.


ARCAM - Architectuur Centrum Amsterdam
Centre for architecture in Amsterdam.


Boom Chicago
4 years ago 4 chicagoans moved to Amsterdam to start an improv comedyshow. You can read how they perceive the nice and the naughty parts of Amsterdam, you can get some useful (non VVV) tourist info and hear how they pronounce those difficult dutch words and guttural sounds.


Buro Jansen & Janssen
They investigate and write about intelligence and police matters in the Netherlands from a critical and grassroot perspective. @ Een journalistencollectief onderzoekt en schrijft over inlichtingendiensten en politie vanuit een kritisch perspectief.


Clean Clothes Campaign (CCC)
Nonprofit organisation giving information on developments and activities in the entire subcontracting chain (from homeworker to consumer) of the clothing industry, worldwide. @ Een nonprofit organisatie die informeert over de ontwikkelingen in en activiteiten van de hele keten van onderaanneming (van thuiswerkers tot consumenten) van de kledingindustrie.


European Preservation Information Center (EPIC)
Information on work directed at the preservation of the documentary heritage in Europe. First of all paper-based materials, but also sound, photographs, film and digital archives. EPIC is the site of the European Commission on Preservation and Access (ECPA).


Genootschap voor Geofictie
Society for imaginary countries and fiction worlds. @ Hobby van imaginaire landen en fictieve werelden.


Gerechtshof Amsterdam
Court of justice Amsterdam. @ Algemene informatie over bereikbaarheid, openingstijden, telefoon- en faxnummers van de diverse sectoren. Mediaberichten.


Humanitas
A national member based organization for social services and community development. The guiding principles of this humanistic organization are respect for the unique personality of every human being and for the right of individuals to self-determination. It supports anyone who have problems to determine their own life. @ Verleent diensten op het gebied van zorg, welzijn en women. De dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Iedereen die (tijdelijke) ondersteuning nodig heeft om zijn of haar leven op eigen wijze vorm te geven kan gebruik maken van de diensten van Humanitas.


I&I; - Tijdschrift over Informatie & Informatiebeleid
Magazine on information and information policy. @ Verzamelplek van informatie, nieuws en links op het gebied van Informatie & Informatiebeleid.


Het Japanse Winkeltje
Japanese articles, food, cooking workshops. @ Japanse artikelen, Japans voedsel, Japanse Kookworkshops o.a. Sushi, Japanse Taalcursussen, Theeceremonie.


Lefthanded Universe
Everything about left-handedness and the many ways in which the notions left and right influence our lives and culture. @ Alles over linkshandigheid en de diverse manieren waarop de begrippen rechts en links ons leven en onze cultuur bepalen.


Lieverdjeshomepage
Association for the deaf youth in Amsterdam. @ Jongerenclub voor dove jongeren in Amsterdam.


Net.info
References to our Dutch language computer magazines (8000 articles) @ Verwijzingen naar Nederlands talige computertijdschriften.


netCETERA
Network for Culture, Education, Television, and RAdio. Also production of internet services, development of sites, maintainance of sites. @ Netwerk voor Cultuur, Educatie, Televisie en Radio.


Noppes
Bij Noppes kunnen mensen dingen voor elkaar doen: een ander kan jou helpen, en jij kunt op jouw beurt weer een ander helpen. Je ruilt diensten of goederen met elkaar, maar niet op een gewone manier: je betaalt elkaar namelijk met 'noppes', die de waarde van een gulden heeft. Hierdoor kun je handelen met alle andere deelnemers van het systeem.


Press Now
Supports free media in the Balkans. @ Ondersteunt de ontwikkeling van vrije media in de Balkan.


Russen in Nederland
On and for Russians living in the Netherlands. An interactive magazine with cultural, financial, local and other news. @ Over en voor Russen die in Nederland wonen. Interactieve krant open voor iedereen. Met cultureel, financieel, locaal en ander nieuws, kookboek


Scene
Find all people and facilities to complete your photo, film or television production. The database that contains all information on people and suppliers working on film, video, photo, television and commercial productions in the Netherlands, such as: casting agencies, actors, models, crew, production companies, producers, education and umbrella organizations, etc. @ Databestand met informatie over mensen en leveranciers die werkzaam zijn bij film, video, foto, televisie en commerciële produkties in Nederland. Je vind er bijvoorbeeld casting bureaus, acteurs, modellen, produktiemaatschappijen, producenten, opleidings- en koepelorganisaties.


Scripta Media
E-zine on e-zines. @ De e-zine over e-zines. Elke maand beschrijven we een tiental e-zines. Verder is in de Scripta Site informatie te vinden over de diensten van de Scripta Groep, specialisten in digitale en gedrukte relatiemedia.


SEL AmZine
Amsterstam e-zin. With articles on Amsterdam, paranormal phenomenon, fashion, books and cartoons. Some of it are in English. @ Amsterdam's e-zine. Met artikelen over Amsterdam, het paranormale, mode, boeken en cartoons.


Steunpunt Pleegzorg Amstelstad SPA)
SPA zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, terecht kunnen in een pleeggezin. Zij is verantwoordelijk voor de pleegzorg in Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Amstelland/De Meerlanden.


Stichting Publieke Zaken (SPZ)
Voor organisaties die een zekere maatschappelijke meerwaarde nastreven en Internet kunnen gebruiken als medium om zichzelf te presenteren en informatie te verspreiden.


Stichting Humor
Wil het gebruik van humor in zoveel mogelijk toepassingsgebieden bevorderen. Als je vind dat humor "plezant" is, kun je lid worden van de club van horistici. De site zelf is gespeend van humor.


Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA)
Site of the deaf community in Amsterdam. @ De Amsterdamse dovengemeenschap.


Visagie
Professional magazine for make-up and styling. @ Vakblad voor make-up en styling.


Webber
A monthly magazine for the youth. Not For Girls and Parents. Een maandelijks jongeren magazine - Niet voor meisjes en ouders.


Weergever, De
A collectors club for 78 rpm records and equipment. They have a shop where they sell records, needles, literature etc. @ Vereniging van verzamelaars van 78- toeren platen en andere historische geluidsdragers.


Welzorg
Supplier of help resources for people with moving problems. @ Leverancier van een groot aantal hulpmiddelen voor mensen met bewegingsproblemen. Van wandelstok tot aangepaste auto, van rolstoel tot sportbrace.


Writers Block Magazine
Maandelijks homepage magazine voor maar vooral ook door Netsurfers. Artikelen over film, muziek, wetenschap en vaste rubrieken.