Amsterdam by Bite

POLITICS | POLITIEK

Amnesty Nederland
Activities of Amnesty Nederland with the latest news and links. @ Beschrijving van activiteiten, het laatste nieuws en links.


Anne Frank Online
Over one million children under the age of sixteen died in the Holocaust. Anne Frank was one of them. A look at her life and times, the traveling exhibit, Anne Frank in the classroom, and more. Provided by the Anne Frank Center USA. @ Meer dan een miljoen kinderen onder de 16 stierven in de Holocaust. Anne Frank was daar een van. Een kijk op haar leven en de tijd waarin zij leefde, de reizende tentoonstelling, Anne Frank in de klas, en meer.


Clean Clothes Campaign
Nonprofit organisation giving information on developments and activities in the entire subcontracting chain (from homeworker to consumer) of the clothing industry, worldwide. Their aim is to improve the labour conditions in the clothing industry.


Crosspoint Anti Racisme
A meeting place for anti-racism organizations, migrant organizations and refugee organisations in the Netherlands. @ Een verzamelplaats van Nederlandse organisaties op het terrein van discriminatie, racismebestrijding en migrantenorganisaties.


Greenpeace International
The international coordinating body for the 43 national offices of Greenpeace in 30 countries. @ Het internationale coördinatiecentrum voor de 43 nationale kantoren van Greenpeace in 30 landen. Hier vind je de Nederlandse afdeling.


J'accuse
The Amsterdam comittee J'accuse (1969) attacks all forms of racism, discrimination, and repression of human rights. @ Het Amsterdamse comite J'accuse (1969) stelt alle vormen van racisme, discriminatie, onderdrukking van mensenrechten en rechtsverkrachting aan de kaak. Opland maakte de affiches.


Museum voor Vrede en Geweldloosheid
An anti-war museum. It wants to show us that war has become unacceptable in these days. An initiative of many cooperating peace organizations. Editor: Chris Geerse @ Een initiatief van vele samenwerkende vredesorganisaties die willen laten zien dat oorlog onaanvaardbaar is geworden.


Nationaal Comitee 4 en 5 mei
Freedom deserves extra attention, in national and international perspective. The Nationaal Comité wants to make freedom a subject of discussion between people and groups of people. @ Vrijheid verdient extra aandacht, in nationaal en internationaal perspectief. Het Nationaal Comité wil vrijheid, het belang ervan en de verplichting die het de samenleving oplegt tot onderwerp van gesprek maken tussen mensen en groepen mensen.


Political Parties | Politieke Partijen
Amsterdam Anders/De GroenenCDAD'66GroenLinksMokum Mobiel '99PvdASPVVD


Stichting Stedenband Amsterdam-Managua
De stichting ondersteunt verschillende ontwikkelingsprojecten in Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Financiële en technische ondersteuning komt in Managua bij de plaatselijke wijk- en maatschappelijke organisaties terecht.


VragenForum Algemene Bijstandswet
Een interactief forum over de Algemene Bijstandswet en gerelateerde regelingen. Kom je in aanmerking voor een uitkering? Of wil je een opleiding volgen?

ENVIRONMENT | MILIEU

Alternatieve Consumenten Bond (AKB)
The AKB is an association of critical consumers who want to contribute to a just and ecological solid society. @ De AKB is een vereniging van kritische consumenten, die zich inzetten voor een rechtvaardige en ecologisch verantwoorde samenleving.


Frisse Wind
The Amsterdam Wind Turbine Cooperative is an organization that is promoting alternative energy production in the Netherlands.


Milieuboek
A bookshop specialized in environmental information. @ Boekhandel gespecialiseerd in natuur- en milieuliteratuur.


Milieudefensie
De Vereniging Milieudefensie komt op voor mens en milieu: voor een gezond verkeersbeleid, voor bescherming en behoud van bossen, voor grondstofbesparing en verantwoorde mijnbouw.


Milieudienst Amsterdam
Algemene informatie en antwoorden op vragen over milieu, adressen en telefoonnummers en het laatste milieunieuws.