Amsterdam by Bite

GENERAL | ALGEMEEN

Academic Medical Centre Amsterdam (AMC)
Academisch Medisch Centrum Amsterdam.


Amsterdam Science Park


Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
Independent scientific organization that studies the politics, economics and history of Germany from a Dutch perspective. @ Onafhankelijke, wetenschappelijke instelling gericht op politiek, economie en geschiedenis van Duitsland vanuit Nederlands perspectief.


KNAW
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Its aims are to promote both the Sciences and Humanities. The Academy now covers the entire field of learning. @ Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een overzicht van de organisatie en taken van de KNAW.


Logic in the Netherlands
Dutch Research School in Logic.


newMetropolis
Science and technology center. @ Het nationaal centrum voor wetenschap en technologie.


Huizinga Instituut
Research Institute and Graduate School of Cultural History. @ Onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis.


Kurt Lewin Institute (KLI)
A joint venture of senior researchers in social psychology and its applications, who are affiliated to five Dutch Universities. The goal of the KLI is to stimulate and strengthen basic and applied research on human relations. More specifically, the KLI focuses on how human behaviour is influenced by dispositional, cognitive and motivational factors in different social contexts.


Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
Action comittee of high school students. @ Met links naar onderwijsinstellingen, eindexamenklachten, uittreksels.


Meertens Instituut
Research and documentation of Dutch language and culture. @ Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur


NOA - Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt en Allochtonen
Research center Labor Market and Immigrants. Department of labor and organizational pychology, Free University, Amsterdam. @ NOA is een kenniscentrum op het gebied van personeelspsychologie en arbeidsmarktvraagstukken, met een expertise op het gebied van culturele verschillen. NOA doet onderzoek naar werving- en selectieprocedures, loopbaancoaching en trainingsmethoden. Zij ontwikkelt psychologische instrumenten die beter toepasbaar zijn bij allochtone kandidaten.


PAO-Informatica
Overzicht van postacademische cursussen informatica.


Pion, Stichting Pion
De stichting Pion is al 10 jaar aktief met IT-omscholingen voor HBO-ers en academici zonder werk of met werkloosheid bedreigd. PION werkt samen met een aantal automatiseringsbedrijven die de opleidingen verzorgen en een groot aantal werkgevers die de kandidaten in dienst nemen.


SARA, Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam
Large computer-center, founded by the UvA, VU, and CWI.


StagePlaza
A free service organization for students who are looking for apprenticeships and subjects for final. @ Gratis studentenbemiddelingsorganisatie voor stages & afstudeeroprachten.


Suncoo
Samenwerkingsverband computerondersteund onderwijs in het Hoger Onderwijs.

ELEMENTARY SCHOOLS | BASISONDERWIJS

Computers In het Amsterdams Onderwijs (CIAO)
Compupers in education is an initiative of the city goverment. @ Een initiatief van de Gemeente Amsterdam waarin informatie- en communicatietechnologie toegankelijk wordt gemaakt voor leerlingen in het basisonderwijs.


Elementary Schools | Basisscholen
BijlmermontessorischoolDongeschoolFlevoparkschoolLinneausschoolDe KnotwilgDe MijlpaalPolsstokP.J. TroelstraschoolDr. Rijk KramerschoolRu Paré SchoolSt-JanschoolTwiskeAll Schools (map)

HIGH SCHOOLS | VOORTGEZET ONDERWIJS

Amsterdams Lyceum


Augustinus College


CalandLyceum


Esprit Scholengroep


Hervormd Lyceum Zuid


International School of Amsterdam (ISA)
Serves the educational needs of the children of the international community living in and around Amsterdam. @ De ISA richt zich op de onderwijsbehoeften van kinderen van de internationale gemeenschap die in en rond Amsterdam leeft.


Maimonides- Joodse Scholengemeenschap.


Spinoza Lyceum
A great site for and from pupils of a high school in Amsterdam. @ Een prachtige site van en voor de leerlingen van het Spinoza Lyceum. Met veel links en informatie over vakken, verslagen, spreekbeurten en scripties.


Digitale School
A virtual school where students/pupils can find the adequate tools for this kind of learning. @ Een virtuele school waar leerlingen de instrumenten kunnen vinden voor dit type leren.


Internet College

VOCATIONAL TRAINING | BEROEPSONDERWIJS

Grafisch Lyceum Amsterdam
College offering education and training for designers and graphical students. @ MBO opleiding voor vormgevers en grafisch technische studenten. Informatie over de vele cursussen.


Ondernemerscollege Amsterdam
Lager en middelbaar beroepsonderwijs, korte opleidingen Opleidingen div. diploma's.


Randstedelijk Opleidingen Centrum Amsterdam (ROC)
College offering education and training in a large number of vocations, within the framework of the appenticeship-system as well as informal education for young people, and vocational education and training for adult returners.

HIGHER EDUCATION & ACADEMIES | HOGESCHOLEN & ACADEMIES

Hogeschool van Amsterdam


Gerrit Rietveld Academie


Rijksacademie voor Beeldende Kunsten


Sandberg Instituut


Volksuniversiteit Amsterdam
Adult ecducation for profession and spare time. @ Cursussen en opleidingen voor volwassenen voor vrije tijd en beroep.

UNIVERSITIES | UNIVERSITEITEN

University of Amsterdam


Free University - Vrije universiteit


Dutch Universities | Nederlandse Universiteiten

BOOK SUMMARIES | UITTREKSELS & SAMENVATTINGEN

Internet College
Een groot aantal boekverslagen en uittreksels (meer dan 1400!) voor voornamelijk het voortgezet onderwijs. Daarnaast nog veel nuttige informatie voor studenten en docenten.


Scholieren.com
Duizenden Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse uittreksels, natuurkunde- en geschiedenisverslagen. Bovendien biedt deze site nog een aantal stellingen waarmee spreekbeurten gehouden kunnen worden. Er is zelfs een database aangelegd met manieren om af te kijken, Spiektips.


Scholieren.samenvattingen.nl
Een uitgebreide lijst met samenvattingen van boeken, ingedeeld naar vak.


ToekomstNet
Een site voor scholieren vwo, havo, mbo.


Uitreksels.nl
Op Uittreksels.nl staan een groot aantal gratis samenvattingen, scripties en boekverslagen. De meeste samenvattingen zijn gemaakt van studieboeken die gebruikt worden op een HBO- of universitaire opleiding uiteenlopend van een economische tot een technische opleiding. Bij de scripties kan je diverse onderwerpen vinden welke te gebruiken zijn op alle soorten opleidingen. De boekverslagen zijn onderverdeeld in Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse boeken.


Werkstuk Netwerk
Handleidingen voor profielwerkstukken ingedeeld naar vak.