Begrijpen en vergelijken van zoekinstrumenten op het Web

- Artikelen, papers, evaluaties en beschrijvingen van diverse zoekmachines -


  1. Vergelijkingen van zoekmachines

  2. Zoekmachines en ontsluiting

  3. Indexeren van het Internet

  4. BibliografieënVergelijkingen van zoekmachines

Beyond Northwestern [jan 1997] Evaluation of Selected Internet Search Tools
Een analyse van 13 zoekmachines, inclusief Alta Vista, Deja News, HotBot, InfoSeek, Lycos, WebCrawler en Yahoo. Bij de beoordeelde eigenschappen horen de databestanden voor het zoeken, de soorten zoekacties en de inhoudelijke resultaten. Het overzicht gaat vergezeld van nuttige commentaren.

Birmingham, Judy [March 1996] Internet Search Engines
Een serie tabellen van diverse typen zoekmachines (trefwoord/onderwerp, discussiegroepen, indexen van personen, onderwijsgerelateerd) met korte beschrijvingen van classificatieschema, zoekopties en dergelijke.

Bradley, Phil [1996] Multi-search engines - a comparison.

Campbell, Karen [1995] Comparing Search Engines
Een verzameling artikelen waarin zoekmachines met elkaar worden vergeleken.

Campbell, Karen [1997] Tips on Popular Search Engines.

Engine Review
Review of the strengths and weaknesses of the major search engines.

Feldman, Susan [may 1977] "Just the Answers, Please" - Choosing a Web Search Service
Een gedetailleerde vergelijking van zes zoekmachines. Zij evalueert de resultaten van zeven exemplarische zoekacties over onderwerpen zoals nieuwe auto's, de toegang tot de internet infrastructuur in Europa, een tennisarm. Zij geeft tips en trucs alsmede een gedetailleerd overzicht van kenmerken van zoekmachines. Excite en Infoseek krijgen de hoogste waardering, gevolgd door HotBot en dan AltaVista.

Felt, Elizabeth/Scales, Jane [mrt 1996] Web Robots
Lijst met korte informatie over 16 Web robots.

Finder's Digest [oct 1996] Special Report - Search Utility Shootout
Een nauwkeurig en objectief verslag van een zoekmachine-test door FINDSPOT. De belangrijkste machines worden grondig besproken. Van alle onderzochte zoekinstrumenten blijkt Excite de beste prestaties te leveren.

Gray, Terry [march 1997] How to Search the Web: A Guide To Search Tools
Een uitstekend overzicht van de tien populairste zoekmachines. Bevat ook een tabel met kenmerken, uitgebreide tip voor het zoeken, nuttige zoekvoorbeelden en een korte bibliografie.

Lebedev, Alexander [sept. 1996] Best search engines for finding scientific information in the Net.
Een overzicht van de beste zoekmachines voor het vinden van wetenschappelijke informatie.

Leighton, H. Vernon [june 1995] World Wide Web Indexes: a study
Vergelijkt de prestaties van vier belangrijke zoekmachines: Lycos, Infoseek, WebCrawler, and WWWWorm. Aangevuld met latere commentaren en kritiek op deze studie.

Leonard, Andrew Search Engines: where to find anything on the net
Vergelijkend overzicht van negentien zoek machines (individuele en meta) van de c|net web site. Evaluatie van gebruiksgemakt, kracht en resultaten. Bevat ook een nuttige tabel met kenmerken en een sectie tip voor zoeken.

Liu, Jian [1995/feb. 1996] Understanding WWW Search Tools
Een overzicht van een paar van de belangrijkste zoekmachines. Beschrijft hun eigenschappen, geeft commentaar en tips voor het zoeken.

Mitchel, Steve [mai 1996] General Internet Resource Finding Tools
Een overzicht van de instrumenten die gebruikt werden om Infomine te bouwen.

Notess, Greg [june 1996] Searching the Web with Alta Vista - Database 19(3):86-88.

Quantitative Analysis of Five WWW "Search Engines"

Randall, Neil [1995] Internet: Search Engines: Powering Through the Internet
van PC Computing, September 1995. Recensies en waarderingen van 14 belangrijke zoekmachines.

Scoville, Richard [jan. 1966] Find It On The Net
Uit: PC World (january 1996). Een vergelijking van 10 zoekmachines en meta-zoekmachines.

Selberg, Erik and Etzioni, Oren The MetaCrawler architecture for resource aggregation on the Web
Selberg en Etzioni, die de MetaCrawler Softbot ontwikkelden, beschrijven hoe hun systeem de resultaten van andere zoekmachines gebruikt om een omvattende reeks documenten te leveren in reactie op een zoekopdracht.

Slot, Matt [1995] Matrix of Internet Catalogs and Search Engines
Een vergelijking van indexeringsinstrumenten op het Internet. Evaluatie van de meest populiare zoekmachines en onderwerpcatalogi. Geschikt als een gids voor de Internet beginneling. Het is tevens een checklist voor de ervaren netsurfers en informatiespecialisten die specifieke of extra funties willen gebruiken. Geeft informatie over, links naar en evaluaties van ongeveer 30 onderwerpcatalogi en zoekmachines.

Solock, Jack Searching the Internet: Some Basic Considerations and Automated Search Indexes
Een inleiding die zich concentreert op acht zoekmachines ( (Alta Vista, Open Text, WebCrawler, Excite, Infoseek Guide, Lycos, HotBot, Infoseek Ultra), vanuit het geizchtspunt van zoekkenmerken voor gebruikers en niet zozeer van snelheid of omvang van de index. Het geeft korte verklaringen van eigenschappen als Booleaans zoeken, proximity operators, field searching, phrase searching en truncation searching. In een tabel staat de basissyntax hoe deze kenmerken gebruikt kunnen worden.

Stanley, Tracey [1996] Alta Vista vs. Lycos

Sullivan, Danny Search Engine Watch
Deze site is ontworpen om twee groepen gebruikers van informatie te voorzien: web professionals (commerciële webmasters, site ontwerpers en promotors) en web zoekers. De "Webmaster's Guide to Search Engines" bevat informatie over het ontwerp van zoekmachines, het construeren van een rangorde, en tips over de manier waarop je site een hoge relevantiescore kan bezorgen. In "Search Engine Facts and Fun" vind je informatie over de belangrijkste zoekvoorzieningen. "Search Engine Status Reports" laat zien hoe goed zoekmachines zijn in verschillende opzichten, van technisch tot financieel. "Search Engine Resources" biedt besprekingen van zoekmachines, handleidingen over het gebruik van zoekmachines en een inzicht in de technologie van zoekmachines.

Tweney, Chris Trailblazer: Internet Search Sites
The ZD Net

UCB [nov. 1995/1996] Internet Search Tool Details
Bibliotheek van de Universiteit van California, Berkeley. Informatie over het type, de omvang en de inhoud van de databestanden van de zoekmachines, zoekopties, freqentie van updaten, de manier waarop de resultaten worden getoond. Behandeld: Yahoo, Galaxy, Alta Vista, Infoseek Guide, Open Text Web Index, Lycos.

UCB Internet Resources by Subject

Univ. of Leeds Computing Service Searching the World Wide Web with Lycos & InfoSeek
Een vergelijking tussen Lycos en Infoseek. Poging om - met behulp van een aantal indicatoren - vast te stellen welk instrument het meest effectieve mechanisme is om WWW bronnen te ontsluiten.

Web search tool features
Een tabel met een aantal functies en technieken van een paar grote zoekmachines die laat zien hoe je ze kan gebruiken.

Winship, Ian [1995] World Wide Web Searching Tools, An Evaluation
Evaluatie van vier zoekmachines: Lycos, WebCrawler, WWWorm, Harvest, en onderwerpcatalogi: Yahoo en EiNet Galaxy. Dit paper verscheen eerder in VINE (99) 1995, 49-54.
Index

Zoekmachines en ontsluiting

Guy, Laura A.Strategies for Searching for Information on the Internet
Association of Public Data Users and International Association for Social Science Information Service and Technology (IASSIST)

Internic The Scout Toolkit
Biedt hulp aan nieuwe gebruikers om de zoekinstrumenten te identificeren die het meest geschikt zijn voor hun behoeften. Geeft een omvangrijke lijst van alle instrumenten, ingedeeld naar functie: zoekbare indexen, onderwerpcatalogi, geannoteerde bronindexen. Voor verder onderzoek wordt er een link gelegd naar uitgebreider lijsten van instrumenten in elke categorie.

Koch, Traugott [march 1996]Internet search services
Bespreking van de mogelijkheden en moeilijkheden van systematische informatie ontsluiting op het Internet.

Lager, Mark [1966] Spinning a Web Search
Een presentatie gericht op WEB onderzoekers, in het bijzonder referentie bibliothecarissen en diegenen die regelmatig op het Internet navigeren. Er wordt gekeken naar zoekmachines, vergelijkende zoektechnieken en kenmerkende verschillen.

Leita, Carole: Web Search Strategies
Inhoudsopgave van haar nieuwe boek. Hoofdstuk 4 ('Locating information') kan integraal online gelezen worden.

Slot, Matt: Web Matrix: What's the Difference?
Beschrijft verschillen tussen zoekmachines en onderwerpgidsen. 6/8/96.

Tillman, Hope N. [sept. 1995] Evaluating Quality on the Net
Een geactualiseerde versie van "Evaluating the Quality of Information on the Internet or Finding a Needle in a Haystack". Een voordracht op de John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

Wagner, Kurt W. [1996] Internet resource evaluation: A discussion of review sites
Een bespreking van drie Internet bronnen (Magellan - McKinley's Internet Directory Point GNN - Voices - Web Review) die op hun beurt een evaluatie geven van Internet bronnen. Deze evaluatieve instrumenten worden steeds belangrijker voor het ontsluiten van goede informatie.

Webster, Kathleen & Paul, Kathryn [jan 1996] Beyond Surfing: Tools and Techniques for Searching the Web
Een uiteenzetting over instrumenten voor bladeren ('subject trees') en trefwoordzoeken ('search engines') vanuit het perspectief van de bibliotheekwetenschap.

Weiss, Scott: Survey of Information Retrieval
Index

Indexeren van het Internet

Koster, Martijn [apr. 1995] Robots in the Web: threat or treat?
Herdruk van ConneXions, Volume 9(4) April 1995. Een paper waarin de voor- en nadelen van robots worden onderzocht, met een nadruk op robots die gebruikt worden voor het ontsluiten van bronnen. Alternatieve ontsluitingsstrategieë'n worden vergeleken. Koster concludeert dat robots weliswaar in de nabije toekomst nuttig zullen zijn, maar dat zij steeds minder effectief worden en problematischer naarmate het Web groeit.

Koster, Martijn The Web Robots Pages
Van deze pagina kan je veel leren over spiders, hun gebruik en problemen.

Koster, Martijn [1996] WWW Robot Frequently Asked Questions

Koster, Martijn [1993] Guidelines for Robot Writers

Koster, Martijn Simultaneous search engines. The disadvantages.
Index

Bibliografieën

Bocher, Bob [oct. 1996] Web Search Engines: A Webliography

Brownlee, Rowan [apr. 1996] Search Engine Reference List
van Web4Lib.

Internet Retrieval & Indexing Articles
Onderzoeksthema's - Electronic Information Group, Computing and Information Services, Texas A&M University. Vooral documentatie van ontwikkelaars van Internet indexen en zoekmachines: Lycos, Harvest, WebCrawler, World Wide Web Worm, RBSE, Fish Search, RMG (Remote Managing Gigabytes).

Kathryn Paul Ongoing Search Engine Analysis
Een lijst met artikelen, search engines sites en digitale bibliotheken.

Koch, Traugott [june 1996] Literature about search services

Mitchell, Steve [March 1996, ongoing] General Internet Resource Finding Tools
Index