Meta Zoekmachines

Uniforme Meta-Zoekmachines
Multiforme Meta-Zoekmachines


Uniforme Meta-Zoekmachines

 • All4One
  Zoekt tegelijkertijd in vier andere grote zoekmachines: Alta Vista, Lycos, Yahoo en Webcrawler. Als resultaat krijg je een in vieren gedeeld scherm waarop de resultaten van deze vier zoekmachines worden geprojecteerd. Gemaakt door: John E. Haag

         
                 

 • Debriefing
  Een meta zoekmachine die helemaal geschreven is met Java servlets. Op dit moment maakt het in de engelse versie gebruik van AltaVista, AOL, EuroSeek, Excite, Fast Search, GoTo, Hotbot, LookSmart, MSN, NBCi, Webcrawler en Yahoo. In de franse versie wordt ook gebruik gemaakt van C'est trouvé, Lokace, Lycos, Netscan, Nomade, Répertoire Ouvert, Toile en Voila. Gemaakt door: Bastien Duclaux.

 • Dogpile
  Zoekt in het Web (Yahoo!, Lycos' A2Z, Excite Guide, Go2.com, WWW Yellow Pages , PlanetSearch, Thunderstone, What U Seek, Magellan, Lycos, WebCrawler, InfoSeek, AltaVista, Excite & HotBot), Usenet (Hotbot News, Reference.com, Dejanews, Altavista and Dejanews' old Database), FTP (Filez, FTP Search) en News Wires (Yahoo News Headlines, Excite News and Infoseek NewsWires). Bij FTP search wordt alleen het eerste woord van de zoekopdracht aan de zoekmachines doorgegeven.


  Zoek in


 • iFind
  Interference Find is een parallel zoekprogramma dat tegelijkertijd alle grote zoekmachines afzoekt. Dubbel gevonden treffers worden geëlimineerd, en de gevonden treffers worden gegroepeerd in begrijpelijke categorieën. Je ziet direct welke documenten relevant zijn en welke niet. Zeer aangenaam voor mensen die het zat zijn om steeds weer te moeten klikken op "Next 10 hits". Er wordt tegelijkertijd gezocht in WebCrawler, Yahoo, Lycos, Alta Vista, InfoSeek en Excite (maar er kunnen meer zoekmachines worden aangeroepen). Inference Find haalt uit elke zoekmachine het absolute maximum wat is toegestaan. Het werkt uitstekend en is zeer snel. Gemaakt door: Inference Corporation.

  Max. tijd: seconde

 • JavaBot
  Javabot heeft de beta versie van zijn meta zoekmachine uitgegeven. Met Javabot kun je gelijktijdig zoeken in Yahoo, Altavista, Excite, Webcrawler en Lycos. Javabot kent zowel een standaard editie als de Javabot Plus versie voor bladerprogramma's die Java verstaan. De beta editie heeft een aantal gebruiksvriendelijke opties, zoals booleaans zoeken, opgeslagen zoekopdrachten ('stored queries') en de "preview" optie.

  Sorted By Score
  Fast Display


 • MetaCrawler
  Een uitstekende uniforme ('multi-threaded') zoekmachine die de resultaten combineert van negen zoekmachines: Alta Vista, Excite, Open Text, Lycos, Webcrawler, InfoSeek, Inktomi, Yahoo en Galaxy. Bij de resultaten zie je de naam, URL, het databestand waarin de bron gevonden werd en aantekeningen die in het oorspronkelijke databestand werden aangetroffen. De zoekacties kunnen worden beperkt door het afbakenen van de localiteit, regio, land, en domeintype (org, com, edu, etc.). Je kunt ook aangeven hoelang je op de resultaten wilt wachten (van 1 tot 10 minuten). Wanneer de MetaCrawler een zoekopdracht ontvangt geeft zij deze tegelijkertijd door aan de acht zoekmachines, voegt de ontvangen referenties bij elkaar, verifieert of deze referenties nog wel bestaan en controleert of zij relevante informatie bevatten. MetaCrawler heeft veel nuttige functies die je bij andere zoekmachines niet aantreft. Dit zijn: (1) Automatische verificatie. Het controleert de referenties die door andere zoekmachines worden aangeleverd om er zeker van te zijn dat deze niet alleen toegankelijk zijn, maar ook valide gegevens bevatten. Dit wordt geactiveerd door het zoeken naar zinsnede ('phrase searching') of door het plaatsen van een + voor een trefwoord (bijv. +Albert +Benschop). (2) Volledige dekking. Elke zoekmachine produceert zijn eigen unieke reeks van referenties. Met de MataCrawler krijg je een pagina te zien die alle referenties van elke afzonderlijke zoekmachine bevat. (3) Geavanceerde zoektaal. MetaCrawler heeft een krachtige zoektaal. Je kunt zoeken naar een of meer woorden of zinsnedes, naar alle woorden of naar elk woord. Je kunt ook aangeven dat een bepaald woord per se wel in de resultaten moet voorkomen of daarin juist niet mag voorkoen. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je resultaten krijgt waar je daadwerkelijk naar op zoek was. Aanhalingstekens rond een groep woorden geven aan dat er naar de woorden gezocht moet worden als een samenhangende zinsnede of frase. In je zoektermen kun je meerdere zinsnedes opnemen. (4) Geïntegreerde waarderingen. De 'confidence scores' die aan elk van de referenties worden toegekend door de afzonderlijke zoekmachines worden gecombineerd. Alle referenties worden dus gepresenteerd in een volgorde van 'gestemde' belangrijkheid ('voted ordering'). (5) Locatie specificatie. In aanvulling op de zoektaal kun je aangeven wáár je wilt zoeken. Als je bijvoorbeeld iets wilt weten in je eigen land, kun je ervoor zorgen dat de resultaten die je krijgt inderdaad uit je eigen land komen. De MetaCrawler had eigenlijk maar een nadeel: wanneer je ondoordachte zoekopdrachten geeft kan het minuten duren voordat je resultaten krijgt. Maar de nieuwe Java-versie is veel sneller. Gemaakt door: Erik Selberg and Oren Etzioni (Universiteit van Washington). Sinds februari 1997 overgenomen door go2net.

  any all as a phrase

 • SavvySearch (Nederlands) en SavvySearch (Engels)
  Deze uniforme meta-zoekmachine centraliseert de zoekopdracht en stuurt deze gelijktijdig naar andere zoekmachines. Je kunt zelf de categorie van de informatie bepalen, bijv. mensen, software, rapporten, referenties. Savvy biedt relatief weinig aanvullende opties om de zoekopdracht te configureren. Bij brede zoekopdrachten vertelt Savvy welke zoekmachine een treffer heeft gevonden en als resultaat krijg je een klikbare titel, een URL, de omvang van het bestand, de relevantie score en het eerste dozijn woorden van de pagina. Je kunt tussen de 10 en 50 resultaten vragen van elke zoekmachine die je aan het werk zet. Als je een groot aantal resultaten wilt, moet je rekening houden met een traag antwoord. Als je bereid bent om ongeveer 45 seconden te wachten, dan kun je de optie 'ingegrate results' selecteren waardoor dubbele antwoorden worden geëlimineerd. Savvy zoekt in: Aliweb, Alta Vista, CSTR, DejaNews, Excite, EINET Galaxy, FTPSearch95, InfoSeek, Inktomi, Internet Movie Database, LookUP!, Lycos, Open Text, Pathfinder, Point Search, SIFT (StanfordInformation Filtering Tool), Tribal Voice, Virtual Software Library, WebCrawler, Yahoo, Yellow Pages. Savvy gebruikt jouw zoektermen, zijn eigen gegevens over eerdere zoekacties en andere factoren om een zoekplan ('Search Plan') op te stellen. Er staan dan 21 zoekmachines klaar, gerangschikt en gegroepeerd naar hun verwachte nut voor jouw zoekopdracht. SavvySearch is niet zo verfijnd als MetaCrawler.
  Trefwoorden:
  Functie: EN OF Aangrenzend
  Aantal resultaten van elk zoekprogramma:
  Toon het resultaat: Verkort Normaal Uitgebreid
  Integreer de resultaten


 • Index

  Multiforme mega-zoekmachines

 • 2ask
  Een verzameling van meer dan 1000 zoekbare databestanden, ingedeeld naar zo'n 38 algemene categorieën (die zij 'Cyber-Gadgets' noemen). Je krijgt toegang tot zeer veel gespecialiseerde zoekinstrumeten. Met 2ask kun je de beste databestanden op het Internet ondervragen zonder dat je naar de sites zelf hoeft te surfen.

 • All-in-One-Search Page
  In deze multiforme zoekpagina worden worden zoekinstrumenten gecombineerd met een zeer grote verscheidenheid van onderwerpen, gegroepeerd naar categorie: het WWW, het algemene Internet, het gespecialiseerde Internet, software, mensen, nieuws/weerberichten, publicaties/literatuur, technische rapporten, documentatie, desk referentie en andere bronnen. Door het enorme aantal zoekinstrumenten dat is opgenomen is het waarschijnlijk dat je in de juiste richting gewezen wordt. Maar door de slechte organisatie zul je meer tijd besteden dan nodig is om te komen waar je wezen wilt. Je krijgt povere informatie over de zoekinstrumeten die zijn opgenomen, magere details over het soort zoekopdracht dat je moet invoeren, en geen rangschikking van de instrumeten naar geschiktheid. All-in-one maakt het gemakkelijker om databestanden te ondervragen, maar veel van deze databesanden zijn zelf onvolledig en rommelig. Bereid je dus voor op frustratie. Bij de meeste zoekopdrachten krijg je snelle resultaten van een beter georganiseerde site, zoals Yahoo of Alta Vista. Gemaakt door: William D. Gross.

 • Cusi
  (Configurable United Search Interface). Een multiform zoekinstrument waarmee je kunt zoeken in veel WWW bronnen, software gidsen, gidsen van personen, woordenboeken, publicaties, nieuws enz. Je kunt ook de erg effectief georganiseerde SUSI proberen bij de 'Information Systems Working' groep van de Universiteit van Twente. Gemaakt door: Martijn de Koster van Nexor (UK).

 • Internet Sleuth of Social Sciences
  Sleuth biedt toegang tot honderden algemene en speciale zoekinstrumenten. Bij deze site gaat het vooral om de gespecialiseerde instrumenten. Wanneer je een categorie selecteert krijg je een pagina gepresenteerd met databestanden waarin je naar deze categorie kunt zoeken. Korte beschrijvingen geven aan wat de reikwijdte is van elk van de 1500 databestanden. De aantrekkingskracht van de Sleuth is gelegen in haar databestand van Webbronnen waarin je kunt zoeken. Snel zoeken in de Sleuth is een handig manier om zoekopdrachten simultaan te spreiden over diverse databestanden, zonder dat je je zoekopdracht steeds hoeft te herhalen. Je kunt telkens maximaal 10 databestanden selecteren waarin je wilt zoeken. Je krijgt de beste resultaten wanneer je één zoekopdracht tegelijk gebruikt, omdat alle alle zoekmachines hun eigen manier hebben om de woorden die je invoert te behandelen (zij kunnen die woorden behandelen als impliciet 'and', als impliciet 'or', als een afzonderlijke string, enz.). Snel zoeken is zinvol als je een erg brede zoekopdracht geeft of wanneer je bekend bent met het databestand dat je ondervraagt. Net als alle meta-zoekmachines heeft dit type van zoeken grote beperkingen, omdat je de opties van de zoekmachines niet kunt selecteren en veranderen. De Sleuth zelf erkent deze beperkingen, maar biedt je ook de 'Web Search Engines' link, waar je opties kunt selecteren en veranderen. Gemaakt door: Internet Bussiness Connection.

  Zoek titels en beschrijvingen van items
  Maak je zoekopdracht tamelijk breed, tenzij je naar een specifieke site op zoek bent. Voer een enkele string in of woorden gescheiden door "and" of "or". Gebruik "*" voor rechter inkorting ('truncation').


  Quick Search
  Druk op CTRL toets om meerdere databestanden te selecteren - max 10.


  Maximale zoektijd


 • iTools
  Internet Tools is een verzameling van drie handige meta-bronnen: (1) Find-It!: een lijst van zoekmachines op het Web, (2) Promote-It!: een lijst van diverse manieren om je Webpagina's te propageren, en (3) Research-IT!: een snelle manier om diverse bronnen te onderzoeken en in veel gevallen ook de formulieren levert waarmee zodat je kunt kiezen of je de It! pagina's gebruikt, of direct naar de bron gaat.

 • Search.com
  Een alles-in-een lanceerpunt met honderden zoekinstrumenten die elk een bepaald soort informatie kunnen vinden, van WWW sites tot telefoonnummers, van films tot aandelen, en alles wat daar tussenin zit. Search.com kan op drie manieren worden gebruikt. (1) Je kunt een onderwerp selecteren waarin je geïnteresseerd bent. (2) Je kunt de hele lijst van zoekmachines doorbladeren. (3) Je kunt zoeken in de lijst van zoekmachines.
  Bovendien is het mogelijk om Search.com te personaliseren. Je klikt een bepaald onderwerp aan (van 'Arts' via 'Livestyle' tot 'Web') en er worden zoekmachines voor je geselecteerd die geschikt zijn om op dit onderwerp iets te vinden. Daaruit kun je er maximaal twintig kiezen die aan het werk gaan zodra je een zoekopdracht geeft. Gemaakt door: C/Net.

 • W3 Search Eniges
  Een verzameling van de meest bruikbare zoekmachines op het WWW.
 • Index