Home Sociologen Samenleven Onderwerpen Zoek Over dit project Contact

SOCIALE ONGELIJKHEID EN KLASSEN

Max Weber’s bijdrage aan de theorie van sociale ongelijkheid en klassen

dr. Albert BenschopUniversiteit van Amsterdam

 1. De erfenis van Weber
  1. De Weber-traditie
  2. Sleutelpositie
  3. Interpretatieproblemen
  4. Terug naar Weber ?
  5. Inzet van de tekst
 2. Sociale sluiting
  1. Algemene theorie van sociale ongelijkheid ?
  2. Wat kan worden toegeëigend ?
  3. Mechanismen, duurzaamheid en mate van toeëigening
  4. Waarom en hoe vindt sociale sluiting plaats ?
  5. Subjecten van toeëigening en criteria van uitsluiting
  6. Gesloten sociale verhoudingen en gemeenschappen
  7. Belangengemeenschappen
  8. Stabilisatie en garantie van sociale sluiting
  9. Terug naar het uitgangspunt
 3. Klassen en standen
  1. Geen klassentheorie maar sociologische typologisering
  2. Het economische klassebegrip
  3. Van economisch naar sociaal klassebegrip
  4. Het ontstaan van belangenassociaties
  5. De standen
  6. Klasse - stand - partij
 4. Weber(ianisme) versus Marx(isme) ?
  1. Twee dominerende theoretische tradities
  2. Weber over Marx(isme)
  3. Historisch materialisme
  4. Tegen klassenreductionisme en economisme
  5. De afstand tussen Marx en Weber
  6. Een neo-weberiaans marktmodel ?
 5. Een balans
  1. Een vruchtbaar uitgangspunt
  2. Geen samenhangend alternatief voor de theorie van Marx
  3. Waarom men geen marxist of weberiaan moet zijn
  Literatuur

  Internetbronnen

Ga naar SocioSite Deze studie is onderdeel van een project over sociale ongelijkheid en collectief handelen waaraan ik samen met Veit Bader heb gewerkt. Een aantal resultaten van dit project zijn in deze tekst verwerkt. Dank ben ik ook verschuldigd aan Jan Berting, Michael Krätke en de andere collega’s en vrienden die zich hebben ingespannen om mij van kritieken en adviezen te voorzien.


Home Sociologen Samenleven Onderwerpen Zoek Over dit project Contact