Home Subject Areas Samenleven Over SocioSite Zoek Banner Contact

Gevolgen voor economie

Positieve gevolgen

Negatieve gevolgen

Conclusie

Management Index Werkgelegenheid


Telewerk kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor lokale, nationale of regionale economieën.

Positieve gevolgen

De positieve gevolgen kunnen zijn:

Negatieve gevolgen

De negatieve gevolgen kunnen zijn:

Conclusie

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de (regionale, nationale of lokale) economische ontwikkeling moeten een goed inzicht ontwikkelen in de veranderingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van een netwerk-economie. Zij moeten niet alleen gedegen kennis hebben van telewerk als nieuwe arbeidspraktijk, maar ook van telehandel en open elektronische netwerken.

Economische ontwikkelaars zouden moeten stimuleren dat hun lokale gemeenschap zich bewust wordt van de ontwikkelignen in de netwerkeconomie. Zij zullen zich vooral moeten toeleggen op het aanmoedigen en ondersteunen van lokale ondernemers.

Management Index Werkgelegenheid

Index


Home Subject Areas Samenleven Over SocioSite Zoek Banner Contact

@1997-2019
dr. Albert Benschop
Universiteit van Amsterdam
Laatst gewijzigd: 15 September, 2013