Home Subject Areas Samenleven Over SocioSite Zoek Banner Contact

Bibliography on Telework
(mostly printed resources)

Literatuur over Telewerk

Inhoudsopgave Internetbronnen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 1. Acker, S. & McCarthy, F. [1990]
  The telework suitability scale.
  Pacific Telecommunications Conference Proceedings, 709-715.

 2. Ahrentzen, Sherry Boland
  • [1987] Blurring Boundaries: Socio - Spatial Consequences of Working at Home.
   Center for Architecture and Urban Planning Research, University of Wisconsin-Milwaukee.
   120 blz. ISBN: 0938744534.

  • [1989] A Place of Peace, Prospect, and...a P.C.: The Home as Office
   The Journal of Architectural Planning Research 6 (4): 271-88.

  • [1990] Managing Conflict by Managing Boundaries: How Professional Homeworkers Cope with Multiple Roles at Home.
   In: Environment and Behavior 22: 723-52.

 3. Albeda, J. [1999]
  Management vaak niet overtuigd, maar telewerken is efficiënt middel tegen files.
  Uit: Telewerken, tijdschrift voor moderne organisatievormen. 6e jaargang, nr. 4, 1999.

 4. Alblas, T. / Lansman, R.C.M. / Weijers, T.C.M. (red.) [1994]
  Monitor-onderzoek naar telewerken.
  Amsterdam: ICD Benelux. 80 blz.

 5. Andriessen, J.H. / Roe, R.A. [1990]
  Telematics and work.
  Hove: Lawrence Erlbaum.

 6. Antonoff, Michael [1985]
  The Push for Telecommuting.
  Personal Computing 9 (7): 82-92. Samengevat in "Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography" by James Joseph Sanchez, 1987, Vance Bibliographies, Monticello, IL.

 7. Appelboom, Bas [1992]
  De toepassing van telewerk binnen organisaties: (rand)voorwaarden en gevolgen.
  Amersfoort: Twijnstra Gudde. 68 blz.

 8. Arbeidsinspectie Voorburg [1990]
  Werken met beeldschermen.
  Voorburg: Arbeidsinspectie / Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 56 blz. ISBN: 9053070958.

 9. Attema, J. / Breedveld, K. et al. [2007]
  ICT en arbeid: over de verwachtingen van tijdwinst, tijdsoevereiniteit en leuker werk.
  In: Jaarboek ICT en Samenleving: gewoon digitaal. J. Steyaert and J. d. Haan. Amsterdam, Boom: 109-127.

  B Index

 10. Baas, R. Ch. / Knuttel, A.M. [1995]
  Telewerken: uw kans op een nieuwe carièrre.
  Apeldoorn: Auctor. 202 blz. ISBN: 9071844854

 11. Bagley, M. / Mannering, J. / Mokhtarian, P. [1994]
  Telecommuting centers and related concepts, a review of practive.
  ITS, University of California, Davis.

 12. Bailyn, L. [1980]
  Toward the perfect workplace.
  In: Communications of the A.C.M. 32: 460-71.

 13. Baran, Barbara [1985]
  Office Automation and Women's Work: The Technological Transformation of the Insurance Industry.
  In: Castells, Manuel (ed.) [1985] High Technology, Space, and Society. Beverly Hills, CA.: Sage Publications. Samengevat in "Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography" by James Joseph Sanchez, 1987, Vance Bibliographies, Monticello, IL.

 14. Barlow, John Perry [1995]
  Is There a There in Cyberspace?
  Utne Reader 68: 53-6.

 15. Batenburg, R. / Benders, J. / Heuvel, N. v. d. / Leisink, P. /Onstenk, J. [2002]
  Arbeid en ICT in Onderzoek.
  Utrecht, Lemma.

 16. Becker, Barbara/Paetau, Michael(Hg.) [1997]
  Virtualisierung des Sozialen. Die Informationsgesellschaft zwischen Fragmentierung und Globalisierung. Frankfurt am Main.

 17. Becker, H. u.a. [1994]
  European Telecommunications Handbook for Teleworkers. A study for the Commission of the European Union. Dortmund.

 18. Bellinger, Amy / LeVan, Helen [1992]
  Report on the Home Office Computing Survey of Telecommuting Practices. Think Research.

 19. Berg, G.W. / Opheikens, B. / Bik, H. [1990]
  Telematica Laboratorium: eindrapport van de themagroep Afstandsonderwijs en Telewerk (TAOT) periode 1 maart - 31 december 1989.
  PTT Research. 62 blz.

 20. Berg, H. van den / Pauwels, F. [1994]
  Het kantoor in de toekomst: organisatie, informatietechnologie, huisvesting.
  Berenschot Fundatie / Delwel Uitgeverij. 96 blz. ISBN: 90611555949

 21. Berg, J.P.A. van den / Verlind, K. [1994]
  Telewerk - ook in Cappelle aan den Ijssel: een evaluatie.
  Capelle aan den IJsel: GIF. 15 blz.

 22. Bergsum, Svein [2007]
  What Has Happened to Telework? – Failure, Diffusion or Modification.
  In: The Journal of eWorking 1(2).

 23. Bergsum, Svein [2010]
  Management of Subordinates at a Distance: A Balance Between co-located and virtual activities.
  6th European Conference on Management, Leadership and Governance. Wroclaw, Poland, College of Management Edukacja & Professional Delvelopment Centre Edukacja.

 24. Berner, Jeff [1994]
  The Joy of Working from Home: Making a Life While Making a Living.
  San Francisco: Berret Koehler Publishers, Inc.. 163 blz. ISBN:18105246x

 25. Bertin, Imogen / Denbigh, Alan [1996]
  The Teleworking Handbook - New ways of working in the information society.
  TCA, Warwickshire. 271 blz. ISBN: 3000014438

 26. Bibby, Andrew

 27. Birchall, D.W. /Lyons, L. [1995]
  Creating Tomorrow's Organisation: Unlocking the Benefits of Futore Work.
  London: Pitman.

 28. Bjerg, Kresten [1996]
  Home-Oriented Informatics, Telematics & Automation.
  In: Supplement volume 35 of Marcel Dekker [1996] Encyclopedia of Computer Science and Technology. Pittsburg Penn.

 29. Block, A. de /Velema [1975]
  De computer in het onderwijs.
  Rotterdam: Universitaire Pers/ Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij. ISBN: 9023780159

 30. Boek, Geoffrey / Marca, David [1992]
  Groupware: software for computer-supported cooperative work. Washington.

 31. Boer, Peter de [1991]
  Werken op afstand: een voorlichtingsbrochure over de voor- en nadelen van telewerk.
  Zoetermeer: AbvaKabo. 22 bl. ISABN: 9072166086

 32. Boersma, M. / Kersten, T. / Pruijssen, M. / Smit, P. / Wit, A de [1993]
  Telewerken: werken met beleid.
  Tilburg: KUB. 19 blz.

 33. Boghani, Ashok, B. [1992]
  Benefits of Substitution of Transportation by Telecommunications.
  Massachusetts: Arthur D. Little. 12 blz.

 34. Boiarov, S., Ed. [2011]
  Teleworking for labor inclusion of people with disabilities - IDRC.

 35. Borgna, P. / Ceri, P. / Failla, A. [1996]
  Telelavoro in movimento.
  Milano: Etaslibri.

 36. Botterman, Maarten [1990]
  Telewerken: historische ontwikkeling, kosten en baten.
  Rotterdam: Erasmus Universiteit, Rotterdams Instituut voor Bedrijfseconomische Studies. 29 blz.

 37. Botterman, Maarten [1995]
  De ervaringen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
  In: Zegveld e.a. 1995: 159-63.

 38. Bracchi, G./Campodall'orto, S. [1997]
  Progettare il telelavoro.
  Milano: Franco Angeli.

 39. Brain D.J. / Page A.C. [1991]
  Review of Current Experiences and Prospects for Teleworking.
  Bruxelles: European Commission.

 40. Brand, Herman [1995]
  Fiscale aspecten van telewerk.
  In: Zegveld e.a. 1995: 127-34.

 41. Bredin, Alice [1995]
  Overworking? Overeating? Telecommuting.
  In: The New York Times 145, No.3, F9, col 1.

 42. Bredin, Alice [1996]
  The Virtual Office Survival Handbook: What Telecommuters and Entrepreneurs Need to Succeed in Today's Non-Traditional Workplace.
  New York: John Wiley & Sons.

 43. Bredin, Alice / Lagatree, Kristen M. [1998]
  The Home Office Solution: How to Balance your Professional and Personal Lives While Working at Home.
  New York: John Wiley. 224 blz. ISBN: 0471192090

 44. Breedveld, K. [1995]
  Gespreide tijden: is Nederland wel zo flexibel?
  Paper, Tilburg.

 45. Breedveld, K. [1996]
  The double myth of flexibilization:Trends in scattered work hours, and differences in time-sovereignity.
  Paper, Universiteit van Tilburg.

 46. British Telecommunications
  Het Business Solution Team op BT Laboratories is een expertise centrum in telewerken. De informatie op deze pagina's reikt van een korte definitie van telewerk naar gedetailleerde rapporten over onderwerpen zoals 'management van telewerk'. In Working from Home veel informatie over het opzetten van je thuiskantoor, help en advies voor het dagelijkse telewerk, de flexibele onderneming, en thuis ondernemen. Ook het - fantastisch vormgegeven - tijdschrift BT Technology Journal biedt veel informatie voor telewerkers.

 47. British Telecommunications [1990]
  Clerical Teleworking - Hoew it Affects Family Life.
  British Telecommunications Plc.

 48. Briton, Eric [1994]
  Rethinking Work: An exploratory investigation of new concepts of work in an information society.
  Parijs: Ecoplan. 131 blz.

 49. Bruin, Kitty de [1995]
  De historie van telewerken bij Digital Equipment B.V.
  In: Zegveld e.a. 1995: 164-66.

 50. Buckinger, Carol [1994]
  Picking the Participants: Guidelines for Selecting a Telecommuting Team.
  Institute of Transportation Studies at The University of California, Davis.

 51. Buckman, Brian [1992]
  Training for Teleworking.
  Coventry: National Council for Educational Technology. 36 blz. ISBN: 1853791768.

 52. Bühl, Achim [1997]
  Die Virtuelle Gesellschaft. Ökonomie, Politik und Kultur im Zeichen des Cyberspace.

 53. Buijsman, Leon / Mulder, Frances [1995]
  The Virtual Office Concept: any time, any way, any place.
  Breukelen: Nijenrode Universiteit. 38 blz.

 54. Bundesministerium für Wirtschaft /Bundesministerium für Arbeid und Sozialordnung [1977]
  Telearbeit - Ein Ratgeber für Arbeitnehmer, Freiberufler und Unternehmen.
  Bonn: Bundesministerium für Wirtschaft. Referat Öffentlichkeitsarbeit. 64 blz.

 55. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
  Telearbeit / Telekooperation.

 56. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie [1978]
  Telearbeit: Ein Leitfaden für die Praxis. [pdf]
  Bonn:MNWi.

 57. Burch, Steven [1991]
  Teleworking: A Strategic Guide for Management. Kogan Page.

  C Index

 58. Caso, O. [1991] Influences of telematics on the design of dwellings. OSPA-rapport nr. 23. T.U. Delft.

 59. Chiesa, E. [1995] Il telelavoro. Aspetti organizzativi e psicologici. Ceiil, Mimeo.

 60. COB/SER [1994] Telewerken ook voor ons? Handleiding voor werkgevers en werknemers bij de invoering van telewerken. Den Haag.

 61. Collardin, M. [1995] Aktuelle Rechtsfragen der Telearbeit. Verlag Erich Schmidt.

 62. Craipeau, Sylvie / Marot, Jean-Claude [1984] Telework: impact on living and working conditions. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

 63. Cuypers, C.P.M. / Opdenakker, R.J.G. [1995] Telewerk, een integrale benadering. Utrecht: Lemma.

  D Index

 64. Datar [1995] Tele-work, Tele-economy. Enhancing employment and regional attraction. Montpellier: IDATE.

 65. Delden, P.J. van / Peters, P. / Price, G. / Stiller, L. / Bril, M. [1988] Thuis in telematica: toepassingen en gevolgen van informatietechnologie. Aramith.

 66. Di Nicoli, P. [1997] Il manuale del telelavoro. Roma: Seam.

 67. Dostal, W. [1995] Die Informatisierung der Arbeitswelt - Multimedia, offene Arbeitsformen und Telearbeit. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nürnberg.

  E Index

 68. Eder, Barbara [1999]Ratgeber Telearbeit. Humboldt: TB.Verlag.

 69. Edwards, Paul and Sarah [1994] Working from Home: Everything You Need to Know about Living and Working Under the Same Roof. 4th Edition. New York: Tarcher/Putnam.

 70. Ellis, C.A. [1991] The socialisation of computers. In: Stamper/Kerola/Lee/Lyytinene [1991:373 - 85].

 71. Ellis, C.A. / Gibbs, S.J. / Rein, G.L. [1991] Groupware, some issues and experiences. In: Communications of the ACM Journal 34(1):38-58.

 72. European Commission [1997] Status report on European Telework 1997.

 73. Everts, R. e.a. [1987] Gain gezoes, Grunnegers waark'n nait thoes, een empirisch onderzoek naar het nieuwe thuiswerk in de stad Groningen. Groningen.

  F Index

 74. Faber, G./Schippers, J. [1996] Flexibilisering van arbeid. Bussum: Coutinho.

 75. Flexibele arbeid: vormen, motieven en effecten [1994] OSA

 76. Fokkema, J. [1990] Telewerken dichterbij? Een onderzoek naar de haalbaarheid van werken met telematica in de woonomgeving. Werkgroep 2000.

 77. Forbes Magazine [1985] "Working by Wire", 16:14. Summarized in "Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography" by James Joseph Sanchez, 1987, Vance Bibliographies, Monticello, IL.

  G Index

 78. Gaeta, L. [1993] Lavoiro a distanza e subordinazione. Napoli: Esi.

 79. Geuns, R. van, J.Mevissen, J. Neve [1987] De andere kant van flexibilisering. Een onderzoek naar achtergronden, motieven en oordelen van flexibele werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.

 80. Glaser, W.R. [1995] Telearbeit in der Praxis. Berlin.

 81. Godehardt, Birgit [1994] Telearbeit, Rahmenbedingungen und Potentiale. Opladen: Westdeutscher Verlag.

 82. Goldmann M./Ritcher, G. [1991] Beruf und Familie, Endlich vereinbar? Telearbeit von Frauen. Dortmund.

 83. Goldmann M. / Ritcher, G. [1996] Telehomework by Womem. Results of an Empirical Study in Germany. Bruxelles: Fast-Fop Report n. 120.

 84. Gonyea, James [1995] The On-Line Job Search Companion. New York: McGraw-Hill.

 85. Gordon, G.E. [1988] The dilemma of telework: technology vs. tradition. In: Korte/Robinson/Steinle 1988:113-36.

 86. Goslinga, S. / Klandermans, B. [1996] Flexibiliseing en individualisering van arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek naar opvattingen en wensen van werknemers. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2: 155-64.

 87. Grantham, C. E. / Nichols, L [1993] The Digital Workplace. New York: Van Nostrand-Reinhold.

 88. Gräf, Lorenz / Krajewski, Markus (Hrsg.) [1997] Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen Web-Werk, Campus Verlag, Frankfurt am Main u.a.

 89. Gray, Mike / Hodson, Noel / Gordon, Gil (eds.) [1993] Teleworking explained. New York: Wiley & Sons.

 90. Grenier, Ray / Metes, George [1995] Going Virtual: Moving Your Organization into the 21st Century. New Jersey: Prentice Hall.

 91. Gunnarson, Ewa / Huws, Ursula [1997] Virtually Free? Gender, Work and Spatial Choice. Stockholm: Nutek Forlag (Swedish National Board for Industrial and Technical Development).

 92. Gurstein, Penny [1995] Planning for telework and home-based employment: a Canadian survey on integrating work into residential environments. Vancouver: University of British Columbia, Centre for Human Settlements.

  H Index

 93. Hagenbeek, F.L. / Jongerius, J.A.H.M. / Overmars, J.C.C. [1991] Rapport telewerken RIV. Scheveningen: Wierda, Overmars & Partners.

 94. Hague Consulting Group [1992] Minder woonwerkverkeer door telewerken: rapportage van de Nederlandse telewerk experimenten. Den Haag: Hague Consulting Group. Evalutatie in opdracht van Projectbureau Intergrale Verkeers- en Vervoersstudies op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 95. Hakonen, Marko / Lipponen, Elise [2009]
  It takes two to tango: The close interplay between trust and identification in predicting virtual team effectiveness
  In: he Journal of eWorking, 3(1): 17-32.

 96. Handy, Charles
  • [1994] Age of Paradox. Harvard Business School. (published in the UK as The Empty Raincoat - Making Sense of the Future, Hutchinson, 1994).

  • [1998] Age of Unreason. Hutchinson.

 97. Handy, Susan L. / Mokhtarian, Patricia [1994] "Present Status and Future Directions of Telecommuting in California", California Energy Commission.

 98. Hartz, Nan S. [1985] Telecommuting. There's No Place Like Home. In: Data Management 23 (6): 10-11. Summarized in: Sanchez, James Joseph [1987] Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography. Monticello, IL.: Vance Bibliographies.

 99. Hendricks, B. [1996] Mein Büro ist zu Hause: Ihre Chancen in der neuen Welt der Telearbeit. Stuttgart.

 100. Hillman, J. [1993] Telelifestyles and the Flexibility: a European Study. Impact of the Electronic Home. Dublin: European Foundation.

 101. Hodson, N. [1992] The Economics of Teleworking. London: British Telecom.

 102. Hofte, G.H. ter / Hinssen, P.J.H. [1994] Telewerk: werkbaar of werkzaam?: Twee visies op de toekomst. Enschede: Telematica Research Centrum (TRC report serie).

 103. Holloway, Lilian [1995] Telecottages, teleworking & telelearning. Stockholm: Teldok Publication, Report 90E.

 104. Hond, B. den [1985] Teleforenzen, niet langer van negen tot vijf? Supplement bij Intermediar.

 105. Huber, Joseph [1987] Telearbeit: ein Zukunftsbild als Politikum. Opladen: Westdeutscher Verlag.

 106. Huws, Ursula

 107. Huws, Ursula / Honey, Sheila / Morris, Stephan [1997]
  Teleworking and Rural Development. Institute for Employment Studies.

 108. Huws, Ursula / Korte, Werner B. / Robinson, Simon [1990]
  Telework: Towards the Elusive Office. Chichester: John Wiley & Sons.

 109. Huws, Ursula / Pedro, Sarah [1995]
  Employment of homeworkers: examples of good practice. Geneve: ILO.

  I Index

 110. International Labour Office [1990] Telework, Conditions of Work Digest. Geneve.

 111. I-SZW (Dienst voor Inspectie en Informatie) [1994] Arbeidsomstandigheden thuiswerk : waaronder begrepen telewerk in een woning. Den Haag: SDU (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

  J Index

 112. Jackson, Paul J. / Suomi, Reima [2002] Business and Workplace Redesign.
  London, Routledge:.

 113. Jackson, Paul J. / Wielen, Jos M. M. van der [1996] New International Perspectives on Telework: from telecommuting to the virtual organisation. WORC.

 114. Jackson, Paul J. / Wielen, Jos M. M. van der [1997] Amsterdam '97: Second International Workshop on Telework. Brussel: WORC.

 115. James E. [1994] "Exploratory Analysis of Telecommuting Projects Involving Persons with Disabilities", Center for Transportation Research, The University of Texas at Austin.

 116. Johansen, R. [1988] Groupware: Computer support for business teams. New York:Free Press.

 117. Jong, C. de/ Michiels, E.F. / Nijhof, J.A.M. / Vlist, P. van der (eds.) [1997] Telematica Alphen a/d Rhijn: Samson.

 118. Jongerius, J.A.H.M. [1991] Tele(thuis)werk: Doel of middel. Doctoraalscriptie Economische Geografie. Universiteit van Amsterdam. Instituut voor Sociale Geografie.

  K Index

 119. Karreman, Jeroen [1995] Gehandicapt werken op afstand. In: Zegveld e.a. 1995: 170-76.

 120. Kolakota, Ravi / Whinston, Andres [1996] Frontiers of Electronic Commerce. New York: Addison-Wesley.

 121. Keklikian, Arto S. [1990] "Exploring Telework as a Long-Range Planning Strategy for Canada's National Capital Region", Transportation Research Record #1285.

 122. Kelly, Marcia M. [1986] "Telecommuting: The Next Computer Revolution", Small Business Report, 11 (4): 73. Samengevat in "Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography" by James Joseph Sanchez, 1987, Vance Bibliographies, Monticello, IL.

 123. Khoshafian, Setrag / Buckiewics, Marek [1995] Introduction to Groupware, Workflow and Workgroup computing. New York.

 124. Kienbaum Personalberatung GmbH: Praxishandbuch Telearbeit.

 125. Kinsmann, Francis [1987] The Telecommutters. New York: Wiley.

 126. Kitamura, Ryuichi / Mokhtarian, Patricia / Pendyala, Ram M. / Goulias, Konstadinos [1991] "An Evaluation of Telecommuting as a Trip Reduction Measure", Institute of Transportation Studies at The University of California, Davis.

 127. Kitamura, Ryuichi / Pendyala, Ram M. / Goulias, Konstadinos [1990a] "Telecommuting and Travel Demand: An Impact Assessment for State of California Telecommute Pilot Project Participants", Transportation Research Group at The University of California, Davis.

 128. Kitamura, Ryuichi / Nilles, Jack M. / Conroy, Patrick / Flemming, David M. [1990b] "Telecommuting as a Transportation Planning Measure: Initial Results of California Pilot Project", Transportation Research Record #1285.

 129. Kordey, Norbert [1994] 20 Jahre Telearbeit - eine Zwischenbilanz. In: Gesellschaft für Regionalforschung. Seminarbericht 35. Neukirchen.

 130. Kordey, Norbert [1996] Aufbruch zu neuen Horizonten in der Arbeitswelt? In: Die Frau in unserer Zeit, Heft 2.

 131. Kordey, Norbert/Korte, Werner [1996] Telearbeit erfolgreich realisieren. Wiesbaden: Verlag Vieweg. Een actueel handboek dat zich richt op praktici die telewerk in het bedrijf willen invoeren.

 132. Korte, Werner / Robinson, S. / Steinle, W.J. (eds) [1988] Telework: Present Situation and Future Development of a New Form of Work Organisation. Amsterdam: North-Holland.

 133. Korte, Werner / Wynne, R. [1996] Telework-Penetration, Potential and Practice in Europe. Amsterdam: IOS Press.

 134. Kraut, E. (ed.) [1987] Technology and the transformation of white-colloar work. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

 135. Kreibich, R. u.a. [1990] Zukunft der Telearbeit. Eschborn.

 136. Kugelmass, Joel [1995] Telecommuting: A Managers Guide to Flexible Work Arrangements. Lexington, KY: Lexington Books.

  L Index

 137. Lapple, Dieter / Pennen, Ton van der / Vlek, Ruud [1986]
  De woning als 'werkplek'. Uitgeverij Jan van Arkel.

 138. Lavery, M. / Templeton, A. [1993]
  Flexible Working with Information Technology, the Business Opportunity. London.

 139. Lebrun, A.J. / Keller, W.J. [1996]
  Groupware, intranet en internet.
  In: Workflow Magazine 2(7): 24-9.

 140. Leeds, Beverly
  • [1998] Different strokes: managing teleworkers at ICL.
   In: Flexible Working 3(4).
  • [2002] Telework: an employee or an employer benefit?
   In: Management Case Quarterly 5(3).

 141. Leeds, Beverly / Leeds, Owen
  • [2001] Trusting Teleworkers. Telework 2001: The 8th European Assembly on New Ways to Work. Helsinki.
  • [2003] Telework: family friendly Or employer friendly?
   In: Rapp, B. / Jackson, P. [2003] Organisation And Work Beyond. Heidelberg, Physica-Verlag: 157-170.

 142. Limburg, Diana
  • ][2002] Making Telework a Reality. A Method of Introducing a New Way of Working into Organisations.
   Enschede, Twente University Press.
  • [2002] Realising new organisational forms.
   In: Jackson, P.J. / Suomie, R. [2002] Business and Workplace Redesign. London, Routledge: 83-102.
  • ]2003] Learning to Telework.
   In: Rapp, B / Jackson, P. [2000] Organisation And Work Beyond. Heidelberg, Physica-Verlag: 117-134.

 143. Limburg, Diana / Jackson, Paul

 144. Linden, Martin van der [2008]
  The Post-Telework Condition
  In: The Journal of E-working, 2: 2-21.

 145. Lippe, Tanja van der / Peters, Pascale [2007]
  Competing Claims In Work And Family Life.
  Cheltenham, Edward Elgar.

 146. Lith, W. van [1994]
  Telewerken.
  Alphen a/d Rhijn: Samson.

 147. Lloyd, P. / Whitehead, R. [1996]
  Transforming Organizations Through Groupware.
  Berlin: Springer-Verlag.

 148. Loode, Martijn [1996]
  Zegeningen en valkuilen van telewerken. In: PCM, november 1996, pp. 86-89.

  M Index

 149. MacKenzie, James J., Roger C. Dower, and Donald D.T. Chen [1992] "The Going Rate: What it Really Costs to Drive", World Resources Institute.

 150. Meade, Jeff [1993] Home Sweet Office. Princeton, NJ: Peterson's Guides.

 151. Meijer, R.A.M. / Weijers, Th.C.M. / Spoelman, E.J. / Rip, A. [1992] Telewerk blijft maatwerk: de invoering van telewerk op grote schaal: kosten en baten en de invoedingsstrategie. Apeldoorn: TNO-Beleidsstudies. Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO.

 152. Meyboom, Elke / Hemel, Annemijn van [1995] Thuiswerk geregeld: een onderzoek naar de arbeidsrechtelijke en bewijsrechtelijke positie van thuiswerksters. Utrecht: Wetenschapswinkel Rechten.

 153. Mieczkowski, R. [1991] Telewerken botst met plattere organisatie, KPMG geeft visie op mobiliteit. Computable, 29 april 1991

 154. Milieudienst Amsterdam [1999] Telewerken in Amsterdam, telewerkpotentieel en milieu-effecten. Milieudienst Amsterdam.

 155. Ministerie van Economische Zaken [1994] Actieprogramma Elektronische Snelwegen - van metafoor naar actie. Den Haag.

 156. Mokhtarian, Patricia [1993] "Telecommuting: What's the Payoff?", Access, #2, Spring 1993.

 157. Mokhtarian, Patricia [1991a] "An Empirical Analysis of the Transportation Impacts of Telecommuting", Working paper #131 of The University of California Transportation Center.

 158. Mokhtarian, Patricia [1991b] "The Transportation Impacts of Telecommuting in Two San Diego Pilot Programs", Institute of Transportation Studies at The University of California, Davis, paper #UCD-ITS-RR-91-12.

 159. Mokhtarian, P. & Salomon [1994] Modeling the choice of telecommuting: Setting the context. Environment and planning A. 26, 749-766.

 160. Moorcroft, S./Bennett, V. [1995] European Guide to Teleworking - A Framework for Action. Brussel.

 161. Monod, Elsbeth [1984] "Telecommuting-A new word, but Still the Same Old Story?", Women, Work and Computerization Proceedings. Amsterdam, Holland.
  Summarized in "Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography" by James Joseph Sanchez, 1987, Vance Bibliographies, Monticello, IL.

 162. Mühleis, Uta (ed.) [1995] Chancen und Risiken der Telearbeit. Hamburg.

 163. Murphy, E. [1996] Flexibel Work. Padstow: Director Books.

  N Index

 164. National Research Council (USA) [1985] Office Workstations in the Home. National Academy Press.

 165. Newing, Rod [1997] Benefits of Groupware. In: Management Accounting, janurary, pp. 56-7.

 166. Niles, John S. [1994] Beyond Telecommuting: A New Paradigm for the Effect of Telecommunications on Travel.
  Washington: U.S. Department of Energy.
  Een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van energie dat laat zien dat telewerken en telecommunicatie niet alleen bijdraagt aan de reductie van verkeer, maar ook het maken van kleine uitstapjes stimuleert. In dit rapport wordt meer aandacht gevraagd voor dit contra-mechanisme van verkeersstimulatie. In de conclusies wordt benadrukt dat de overheid meerdere taken heeft in het ontwikkelen van een "nationale informatie infrastructuur" (NII). Trefwoord: vervoer, verkeer, mobiliteit, automobiliteit, Amerika, USA.

 167. Nilles, Jack M. [1994] Making Telecommuting Happen: A Guide for Telemanagers and Telecommuters. New York: Van Nostrand Reinhold.

 168. Nilles, Jack M. [1996] What does telework really do to us? World Transport Policy and Praktice 2(1/2): 15-23.

 169. Nilles, Jack M. [1997a] The Role of Telework in Internationalization. 11 th European Conference of the International Association of Science Parks. Funchal, Madeira. 18 p.

 170. Nilles, Jack M. [1997b] Telework: Enabling Distributed Organizations. Information Systems Management 124(4):7-14.

 171. Nilles, Jack M. [1998] Managing Telework: Strategies for Managing the Virtual Workforce. New York: John Wiley & Sons.

 172. Nilles, Jack M. [1999] Telecommuting: The Working Together Apart Challenge. Best Publications.

 173. Nilles, Jack M., et al [1974] "Development of Policy on the Telecommunications-Transportation Tradeoff. Final Report." Office of Interdisciplinary Program Development, University of Southern California, Los Angeles. Summarized in "Telecommuting: A Selective, Annotated Bibliography" by James Joseph Sanchez, 1987, Vance Bibliographies, Monticello, IL.

 174. Nilles, J.M. / Carlson, F.R. / Gray, P./ Hanneman, G.J. [1976] The Telecommunications - Transportation Trade off. New York: Wiley & Sons.

  O Index

 175. Olson, M.H.
  • [1987] Telework: practical experience and future prospects.
   In: Kraut 1987: 135-52.

  • [1988] Organizational barriers to telework.
   In: Korte/Robinson/Steinle 1988:77-101.

  P Index

 176. Paul, Donna (ed.)
  The Home Office Book.
  New York: Artisan.

 177. Pendyala, Ram M. / Goulias, Konstadinos G. / Kitamura, Ryuichi [1991]
  Impact of Telecommuting on Spatial and Temporal Patterns of Household Travel.
  In: Transportation 18: 383-409.

 178. Pennings, F.J.L. (ed.) [1996]
  Flexibilisering van het sociaal recht.
  Deventer: Kluwer.

 179. Pennings, F.J.L. [1996]
  The Social Security Position of Teleworkers.
  Tilburg: KUB.

 180. Peters, Pascale [2010]
  Telewerken: een overzicht van onderzoek, cao-ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden.
  In: OR Handboek, Kluwer. De nieuwe werknemer: trends in arbeidsvoorwaardenbeleid. G. Bruinsma. Alphen aan den Rijn, Kluwer business: 141-159.

 181. Peters, Pascale / Batenburg, Ronald [2004]
  De keuze van organisaties voor thuiswerken en formeel thuiswerkbeleid.
  In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 20(1): 32-46.

 182. Peters, Pascale / Batenburg, Ronald [2004]
  Dilemma’s in het thuiswerkbeleid van Nederlandse bedrijven: Nieuwe punten voor de HRM-agenda.
  In: Tijdschrift voor HRM(3): 25-48.

 183. Peters, Pascale / Bleijenbergh, Inge et al. [2009]
  Cultural Sources of Variance in Telework Adoption in Two Subsidiaries of an ICT-Multinational.
  In: International Journal of Employment Studies 17(2): 66-101.

 184. Peters, Pascale / Bleijenbergh, Inge et al. [2009]
  The telework adoption process in a Dutch and French subsidiary of the same ICT-multinational - How national culture and management principles affect the success of telework programs
  In: The Journal of E-Working 3(1): 1-16.

 185. Peters, Pascale / Bruijn, Thomas de et al. [2011]
  Plezier in Het Nieuwe Werken.
  In: Tijdschrift voor HRM 14(1): 31-47.

 186. Peters, Pascale / Dulk, Laura den [2003]
  Cross cultural differences in managers’ support for home-based telework. A theoretical elaboration.
  In: International Journal of Cross Cultural Management 3(3): 329-346.

 187. Peters, Pascale / Dulk, Laura den et al. [2008]
  Effecten van tijd-ruimtelijke flexibiliteit en ‘nieuwe arbeidscondities’ op de balans tussen werk en privé.
  In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 24(4): 341-362.

 188. Peters, Pascale / Dulk, Laura den et al. [2009]
  The Effects of Time-Spatial Flexibility and New Working Conditions on Employees’ Work-Life Balance: The Dutch Case. In: Community, Work & Family 12(3): 279-298.

 189. Peters, Pascale / Dulk, Laura den et al. [2010]
  May I work from home? Views of the employment relationship reflected in line managers’ telework attitudes in six financial-sector organizations.
  In: Equality, Diversity and Inclusion: An international journal 29(5): 517-531.

 190. Peters, Pascale / Heusinkveld, Stefan [2008]
  Telewerken als HR missie.
  In: Personeelbeleid 44(6): 16-19.

 191. Peters, Pascale / Heusinkveld, Stefan [2008]
  Voorvechter of dwarsligger? De invloed van omgevingsfactoren op de verwachtingen van managers ten aanzien van telethuiswerken.
  In: Tijdschrift voor Management en Organisatie 62(6): 22-41.

 192. Peters, Pascale / Heusinkveld, Stefan [2010]
  Institutional Explanations for Managers’ Attitudes towards Telehomeworking.
  In: Human Relations 63(1): 1-29.

 193. Peters, Pascale / Lippe, Tanja van der [2005]
  Invloed van coördinatie- en vertrouwensproblemen op de toegang tot thuiswerken. Een multi-actorbenadering.
  In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 21(4): 327-342.

 194. Peters, Pascale / Lippe, Tanja van der [2007]
  Access to home based telework: a multilevel and multi-actor perspective.
  In: Lippe/Peters 2007: 233-248.

 195. Peters, Pascale / Lippe, Tanja van der [2007]
  The Time Pressure Reducing Potential of Telehomeworking: the Dutch Case.
  In: International Journal of HRM 18(3): 430-447.

 196. Peters, Pascale / Tijdens, Kea et al. [2002]
  Mogen, willen en doen niet altijd gelijk! Toegang, wens en praktijk van telethuiswerken in Nederland.
  In: Batenburg/Benders/Heuvel/Leisink/Onstenk 2002: 137-150.

 197. Peters, Pascale / Tijdens, Kea et al. [2004]
  Employees’ opportunities, preferences and practices in telecommuting adoption.
  In: Information and Management 41(4): 469-482.

 198. Peters, Pascale / Wetzels, C. et al. [2008]
  Telework: a timesaver or a time-consumer? An investigation into the relationship between telework and employees’ actual working hours.
  In: Journal of Interdisciplinary Economics 19(4): 421-442.

 199. Peters, Pascale / Wildenbeest, Marijn [2010]
  Telewerken als hulpbron? ‘Flow’ en uitputting onder twee telewerkcategorieën vergeleken
  In: Gedrag & Organisatie 23(2): 97-117.

 200. Picot, A. / Reichwald, R. / Wigand, R. [1966]
  Die grenzenloze Unternehmung. Wiesbaden.

 201. Pijffers, W. / Waagmeester, N.C. [1986]
  Telewerk: een structureel fenomeen.
  Verslag van de Workshop Telewerk, georganiseerd door de Stichting Fokus, de stichtingen Telework Groningen en Enschede en het Westduitse onderzoeksbureau Empirica. Ten Boer: Stichting Fokus.

 202. Pratt, J.H. [1983]
  Home Teleworking: A Study of its Pioneers. Allied Professionals Educational Consulting Service.

 203. Pressman, Norman [1987]
  Technology and Future Settlement Form-A Canadian Scenario Beyond 2001
  In: Proceedings of the International Symposium on Transport, Communication and Urban Form, v. 1, William Young editor, Department of Civil Engineering, Monash University, Australia.

 204. PTT-Telecom: Telewerken
  Telefonisch aan te vragen op nummer: 06-0360.

 205. Put, Ferdi [1996a] Computerondersteunend samenwerken. Classificatie en fundamenten van 'groupware'. In: Informatie, maart, pp. 6-12.

 206. Put, Ferdi [1996b] Commerciële groupware, context, produkten, introductie en rendement. In: Informatie, maart, pp. 14-18.

  R Index

 207. Reichwald, Ralf / Höfer, Claudia / Wechselbaumer, Jürgen [1996] Erfolg von Reorganisationsprozessen - Leitfaden zur strategieorientierten Bewertung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

 208. Reichwald, Ralf / Möslein, K. [1996] Auf dem Weg zur virtuellen Organisation: Wie Telekooperation Unternehmen verändert, in: Müller, G. et al. (Hrsg.): Zukunftsperspektiven der digitalen Vernetzung, Heidelberg 1996, S. 209-33.

 209. Reichwald, Ralf / Möslein, K. [1996] Telearbeit und Telekooperation, in: Bullinger, H.-J. / Warnecke, H.J. (Hrsg.) [1996] Neue Organisationsformen im Unternehmen. Ein Handbuch für das moderne Management, Berlin, u.a., p. 691-708.

 210. Reid, A. [1994] Teleworking: A Guide to Good Practice. New York.

 211. Reisen, Fons van [1996] Ruim baan door telewerken? Delft: Publicatiebureau van de faculteit Bouwkunde. Tel: 015-2784737.

 212. Reisen, Fons van / Tacken, M. (eds.) [1995] A Future of Telework: towards a new urban planning concept? Delft: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

 213. Remmers, M.A.P.M. / Sylvia, H.B.L. [1993] Wie is er bang voor telewerken? In: Personeelsbeleid 29(11).

 214. Rheingold, Howard [1995] "The Virtual Community", Utne Reader, no. 68, March-April 1995, p. 61-64.

 215. Rij, C. van [1995] Flexibilisering van de arbeid. Een opiniepeiling onder het FNV-ledenpanel.Amsterdam: Cesar.

 216. Robinson, S. / Huws, U. [1993] Technology Requirements Related to the Management of Telework. Bruxelles: European Commission (DG XIII).

 217. Rooij, Wilma van / Schreurs, Petra [1991] Telewerk: een kijkje in de keuken. 's-Gravenhage: Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO-informatief 91-5).

  S Index

 218. Scarpitti, G. / Zingarelli, D. [1993] Il telelavoro. Teorie e applicazioni. Milao: Franco Angeli.

 219. Schepp, Debra / Schepp, Brad [1995] The Telecommuter's Handbook: How to Earn a Liuving Without Going to the Office. London: McGraw-Hill.

 220. Schuler, Richard E. [1992] "Urban Infrastructure for the 21st Century", Urban Studies, v. 29 (2), p. 297-310.

 221. Shade, Leslie Regan [1994] Gender Issues in Computer Networking. In: Adam et.al (ed.) [1994] Women, Work and Computerization: breaking old boundaries, building new forms. Amsterdam: Elsevier, 1994.

 222. Shannon, L.R. / Shannon, J. [1995] Welcome to Home-Based Business Computing. New York: MIS Press.

 223. Sharples, M. (ed.) [1993] Computer Supported Collaborative Writing. Berlin: Springer.

 224. Shaw, Lisa [1996] Telecommute: Go to work without leaving home. New York: Wiley.

 225. Sheppard, P.J. / Walker, G.R. [1999]
  Telepresence.
  Kluwer. ISBN: 0412847000

 226. Sombroek, C. / Kaptein, H.J.M. [1992] Telewerk in de praktijk.
  Een onderzoek naar telewerk in Nederland met betrekking tot omvang, kwaliteit, beveiliging en wet- en regelgeving. Den Haa: Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 227. Stamper, R.K. / Kerola, P. / Lee, R./ Lyytinene K. (eds) [1991] Collaborative work, social communications and information systems. Elsevier Science Publishers B.V.

 228. Stiller, L. [1995] Telewerken in beeld: over het loslaten van de kantoorwerkplek. Amsterdam: NIA.

 229. Stokkerman, Frank [1997] Wetgeving biedt ruimte, telewerken of thuiszitten? In: Personeelsbeleid 33(6).

 230. Stuart, Reginald [1995] "High-Tech Redlining", Utne Reader, 68: 73.

  T Index

 231. Tacken, Mart [1990] Effects of Teleshopping on the Use of Time and Space. Transportation Research Record #1285.

 232. Tacken, Mart [1995] Telewerken en ruimtelijke organisatie. In: Zegveld 1995: 104-115.

 233. Technology and Telecommuting: Issues and impacts Committee [1994] Research recommendations to facilitate distributed work. Washington, D.C.: National Academy Press.

 234. TELDOK [1994] Telecottages, Telework and Distance Education. Stockholm: Report 90E.

 235. Telecommuting: Hearing Before the Sub-Committee on Telecommunications and Finance of the Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, One Hundred Second Congress, Second Session, on H. R. 5082.

 236. Terreehorst, Pauline [1995] Het boederijmodel: werken voor een postmodern gezin. Amsterdam: De Balie.

  V Index

 237. Vlek, Ruud [1987] Tele-arbeid en tele-thuiswerk. Den Haag: Ministerie VROM.

 238. Vloermans, Mieke [1993] De telewerknemer centraal: onderzoek naar de arbeidsbeling bij de invoering van telewerk. Houten: Vakcentrale MHP.

 239. Vloermans, Mieke [1995] Telewerken en de kwaliteit van de arbeid. In: Zegveld e.a. 1995: 64-72.

 240. Vries, Hester de [1993] Juridische aspecten van huistelematica: telewerken en consumeren in het informatietijdperk. Deventer: Kluwer.

 241. Vries, Hester de [1995a] The social dimensions of telework: health and safety. Amsterdam: Hugo Sizheimer Instituut.

 242. Vries, Hester de [1995b] Telewerken: de wetten. In: Zegveld e.a. 1995: 118-26.

 243. Vries, P.J. de [1991] Telewerken: tijd voor huiswerk? Verslag van een enquete onder midden- en hoger kader met betrekking tot verwachtingen, wensen en opvattingen over telewerk als basis voor beleidsbepaling. Enquete verricht in opdracht van de MHP (Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Persooneel).

  W Index

 244. Wedde, P. [1994] Telearbeit und Arbeitsrecht. Bund Verlag.

 245. Webber, Melvin M. [1963] "Order in Diversity: Community Without Propinquity", in Cities and Space-The Future Use of Urban Land, John Hopkins Press, Baltimore.

 246. Weisbach, Hans-Jürgen / Lampe, N. / Spaeker, G. [1996] Telearbeit. Marburg.

 247. Weijers, Th.C.M. / Weijers, S. [1986] Telework, een overzichtsstudie naar recente trends en toekomstperspectieven. Den Haag.

 248. Weijers, Th.C.M. / Meijer, R.A.M. / Spoelman, E.J. [1992] Telework remains 'made to measure'. In: Futures 24(10).

 249. Wielen, J.J.M. [1994] Invoering van telewerk vergt aanpassingen in organisatie en cultuur. In: Bedrijfskundig Vakblad 6(8):7-10.

 250. Wielen, J.J.M. [1995] Telewerk en arbeidsorganisatie: nieuwe werkwijzen, werktijden en werklocaties. In: Zegveld e.a. 1995: 19-33.

 251. Wielen, R.H.W. van der / Berg, P.T. van den / Diggelen, W. van [1995] Telewerk: de organisationele aspecten. Kluwer Bedrijfswetenschappen.

 252. Wierda, Overmars & Partners [1991] Rapport Telewerken. Den Haag: RIV.

 253. Winstanley, Charles [1997]
  Introducing and Managing Telework in UK Organisations.
  Henley Management College.

 254. Wilson, P. [1991] Computer Supported Cooperative Work: An Introduction. Oxford: Intellect Books.

 255. Wilson,Brian/ Greenberg, Saul / Hayne, Stephen / Rada, Roy [1995] WScraws 2.0: A Shared Whiteboard Based on X-Windows - Groupware for Real-Time Drawing. London: McGraw-Hill.

 256. Witmer, Lesha [1995] Telewerken: een Tour d'Horizon. In: Personeelsbeleid 31(5).

 257. Woods, M. / Whitehead, J. / Lamplugh, D. [1993] Working Alone, Surviving and Thriving. Pitman Publishing.

  Z Index

 258. Zegveld, W.C.L.(red.) [1995] Handboek telewerken. Assen: Van Gorcum.

Inhoudsopgave Internetbronnen

Index


Home Subject Areas Samenleven Over SocioSite Zoek Banner Contact

@1997-2019
dr. Albert Benschop
Universiteit van Amsterdam
Laatst gewijzigd: 16 September, 2013