"Geen opstoppingen vandaag..."

Telewerkers moeten over een comfortabele ruimte beschikken waarin zij zich kunnen concentreren en in staat zijn om zichzelf mentaal te scheiden van de werkruimte wanneer zij klaar zijn met werken. Verblijf in de werkruimte zou voor gezinsleden een boodschap moeten zijn dat de telewerker werkt en niet gestoord wil worden.

Veel woonhuizen zijn niet goed uitgerust voor telewerk. Veel werknemers wonen over het algemeen niet zo ruim. Wanneer slaapkamers tevens moeten dienen als thuiskantoor wordt de afstand tussen bed en werk wel heel klein. Zelfs de meest gemotiveerde individuen krijgen problemen wanneer zij zich moeten concentreren op een serie taken in een klein apartement met spelende en aandachtvragende kinderen, met luidruchtige buren aan de andere kant van een dunne muur, met vrienden die op de meest ongelegen tijden binnenvallen, met een koelkast vol lekkers of met een spannende voetbalfinale op tv. Onder dergelijke omstandigheden is telethuiswerk niet aan te bevelen. Ook in dit geval zou een telewerkcentrum in de buurt veel adekwater zijn.
[Benschop 1999]