TAO Program Onderwerpen Samenleven Home Zoek Contact

Techniek - Arbeid - Organisatie

dr. Albert Benschop

Afdeling Sociologie, Universiteit van Amsterdam

  Inleiding

  Deel 1: Inleidende schermutselingen

 1. Theoretische uitgangspunten
 2. Technologie als probleem
 3. Techniek en technologie
 4. Technologisch determinisme

  Deel 2: Technieksociologie

 5. Model van technieksociologie
 6. Sociale structurering van technologie
 7. Techniektoepassing en -gevolgen
 8. Ontwikkeling van nieuwe technologieën

  Deel 3: Nieuwe technologieën

 9. Machine, mechanisering, automatisering
 10. Micro-elektronica
 11. Op weg naar de automatische fabriek?
 12. Hoe intelligent zijn computers?

  Deel 4: Produktiestructuren

 13. Produktieconcepten en systemen
 14. Ambachtelijke produktie
 15. Massaproduktie: taylorisme en fordisme
 16. Lenige produktie: toyotisme

  Deel 5: Produktiestructuur en arbeidsorganisatie

 17. Vormen van arbeidsorganisatie
 18. Medezeggenschap
 19. Werkgelegenheid en segmentering

  Literatuur

  Internetbronnen

TAO Program Onderwerpen Samenleven Home Zoek Contact