Home Subject Areas NetSociologie Zoek Commentaar?

Naar een nieuwe economische sociologie

—Een transformationeel perspectief—

door: dr. Albert Benschop

 1. Een nieuwe economische sociologie
  1. Genres van organisatie-analyse
  2. Tussen economie en sociologie
 2. Contouren van een transformationele economische sociologie
  1. Het transformationele perspectief
  2. Economische structuur en economisch handelen
  3. Structurering van economisch handelen
 3. Arbeid: een lastig en omstreden begrip
  1. Maatschappelijke betekenis van arbeid
  2. Culturele betekenissen van arbeid
  3. Voor alle maatschappijformaties
  4. Voor kapitalistische maatschappijen
  5. Arbeid blijft een lastig begrip
 4. Structuratie: economisch handelen als vorm van sociaal handelen
  1. Positie in arbeidsverhoudingen
  2. Objectieve economische positie
  3. Sociale collectiviteiten
  4. Habitus en levensstijlen
  5. Typen en graden van bewustzijn
  6. Specifieke voorwaarden voor collectief bewustzijn en handelen
 5. Economisch handelen
  1. Economisch handelen als strategisch handelen
  2. Particulariteit van economisch handelen
  3. Rationaliteit van economisch handelen
  4. Economisch georiënteerd & rationeel economisch handelen
 6. Motivatie van economisch handelen
  1. Traditionele oriëntaties
  2. Affectieve oriëntaties
  3. Strategische oriëntaties
  4. Normatieve oriëntaties
 7. Integratie: economisch handelen als ingebed handelen
  1. De reductie van Granovetter
  2. Maatschappelijke, organisationele en interactionele contexten
  3. Theoriestrategische voordelen
  4. Bij wijze van voorbeeld
  5. Onopgeloste problemen
  6. Het theorieprogramma van Coleman
 8. Transformatie: economische instituties als sociale constructies
  1. Economische zeden en gewoontes
  2. Solidariteiten
  3. Belangen
  4. Conventies en rechten
  5. Fysiek geweld
  6. Legitimiteit
 9. Marktperspectieven op organisaties
  1. Neo-klassieke economische organisatietheorie
  2. Het Walrasiaanse model
  3. Markten, vrijheid en sociale orde
  4. Marktgerichte organisatietheorieën
 10. Aan gene zijde van utilitarisme, rationalisme en individualisme
  1. Reducties van de koude leer van de hebzucht
  2. Strategische handelingsanalyse
  3. Tussen rationele belangencalculatie en moraal: de kok en de ober
Literatuur

Index

Home Subject Areas NetSociologie Zoek Commentaar?


dr. Albert Benschop
Sociale en Gedragswetenschappen
Sociologie & Antropologie
Universiteit van Amsterdam
Gepubliceerd: Januari 1996
Laatst gewijzigd: 04 January, 2017