Home Sociologen Samenleven Onderwerpen Zoek Over dit project Contact

Bibliography on the Concept of Labor

Albert Benschop
University of Amsterdam


 1. Achterhuis, Hans [1984] Arbeid een eigenaardig medicijn. Baarn: Ambo.

 2. Adriaansens, H.P,M. [1987] Vrijwilligerswerk: profiel en signaal, in: R.C. Kwant (red.) Dat doe je gewoon? Vrijwilligerswerk in sociaal, cultureel en economisch perspectief. Amsterdam: De Balie, pp. 23-40.

 3. Algera, J.A. (red.) Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven. Amsterdam/Lisse.

 4. Allaart, P.C./Voogd-Hamelink, A.M. de [1989] Wie werkt zwart? Den Haag.

 5. Andel, C.P. [1965] Ethiek van arbeid en rust. Nijkerk.

 6. Anthony, P. D. [1977] The Ideology of Work. London: Tavistock.

 7. Arendt, Hannah [1958/94] Vita Activa. Amsterdam: Boom [vert. van: The Human Condition].

 8. Arlacchi, P. [1986] Mafia Business: the Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Verso.

 9. Arneson, R.J. [1987] Meaningful Work and Socialism. In: Ethics 97(3): 517-45.

 10. Arvon, H. [1956] De arbeid, een wijsgerige beschouwing. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.

 11. Bader, Veit/Benschop, Albert [1988] Ongelijk-heden. Pro-theorie van sociale ongelijkheid en collectief handelen. Deel 1. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 12. Bardt, Hans-Paul [1983] Arbeit als Inhalt des Lebens, in: Joachim Matthes (Hg.) Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

 13. Bechhofer, Frank/Elliott, Brian [1981] The Petite Bourgeoisie. Comparative Studies of the Uneasy Stratum. London: Macmillan Press.

 14. Bechtle, G.: Systemische Rationalisierung als neues Paradigma industriesoziologischer Forschung?, in: Beckenbach/Treeck [1994: 45-64].

 15. Beck, Ulrich/Brater, Michael/Daheim, Hansjürgen [1980] Sociologie der Arbeit und Berufe. Grundlagen, Problemfelder, Forschungsergebnisse. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

 16. Beckenbach, N., Treeck, W.v. (Hg.) [1994] Umbrüche gesellschaftlicher Arbeit. In: Soziale Welt - Sonderband 9, Gšttingen

 17. Beerling, R.F. [1964] Arbeid, spel en creativiteit. In: idem: Wijsgerig-sociologische verkenningen. Zeist/Arnhem: De Haan/Van Loghum Slaterus. pp. 39-101.

 18. Bendix, Reinhard [1963] Work and Authority in Industry. New York: Harper & Row.

 19. Benería, Lourdes [1988] Conceptualizing the Labour Force: the Underestimation of Womens Economic Activities. In Pahl 1988: 372-91.

 20. Bener’a, Lourdes/Sen, Gita [1981/8] Accumulation, reproduction and womens role in economic development. In: Pahl 1988:355-71.

 21. Benschop, Albert [1983] Het moeizame afscheid van het proletariaat. Een kritiek op het eendimensionale universum van André Gorz, in: Te Elfder Ure 33: 229-56.

 22. Benschop, Albert [1987] Sociale ongelijkheid en klassen. Amsterdam: IWA-Rapport nr. 9.

 23. Benschop, Albert [1993] Klassen. Ontwerp van een transformationele klassenanalyse. Amsterdam: Spinhuis. Summary and Table of Content.

 24. Benschop, Albert [1994/7] Naar een nieuwe economische sociologie - Een transformationeel perspectief. Amsterdam: Ms.

 25. Benschop, Albert [1995/96] Arbeidskrachten tussen markt en macht. Amsterdam: Ms. Een fragment hiervan is online beschikbaar.

 26. Benseler, F. e.a. (hrsg.) [1982] Die Zukunft der Arbeit. Hamburg.

 27. Berger, Suzanne [1981] The Uses of the Traditional Sector in Italy: Why Declining Classes Survive. In: Bechhofer/Elliott 1981: 71-89.

 28. Besson, J.L./Comte, M. [1992] La notion de chômage en Europe - analyse comparative. Paris: Mission Recherche Expérimentation (MIRE).

 29. Biggart, Nicole Woolsey [1994] Labor and Leisure. In: Smelser/Swedberg 1994: 572-90

 30. Blanes Jiménez, Jozé [1989] Cocaïne, Informality and, the Urban Economy in La Paz, Bolivia. In: Portes/Castells/Benton 1989: 135-49.

 31. Bloch, Maurice [1983] Marxism and Anthropology. London: Malaby Press.

 32. Boserup, Ester [1970] Womens Role in Economic Development. London.

 33. Braudel, Fernand [1979/81] Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de-18de eeuw). 3 delen. Amsterdam: Contact 1987/8. Vert. van: Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme XVe-XVIII Siècle.:

 34. Brouns, M. [1993] De homo economicus als winkeldochter. Theorieën over arbeid, macht en sekse. Amsterdam: SUA.

 35. Brown, R. [1988] The Employment Relationship in Sociological Theory. In: D. Gallie (ed.) [1988] Employment in Britain. Oxford: Blackwell.

 36. Bruijn, J. de [1988] Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief. Amsterdam.

 37. Burke, Peter [1978] Popular Culture in Early Modern Europe. New York: New York Univ. Press.

 38. Burns, S. [1977] The Household Economy. Boston: Beacon Press.

 39. Burns, T. [1973] Leisure in industrial society. In: S. Parker et a. [1973] Leisure and Society in Britain. Lonodon.

 40. Butsch, Richard [1990] For Fun and Profit. Philadelphia: Temple University Press.

 41. Caplow, Th. [1958] The Sociology of Work. Minneapolis.

 42. Capecchi, Vittorio [1989] The Informal Economy and the Development of Flexible Specialization. In: Portes/Castells/Benton 1989: 189-215.

 43. Castels, Mauel/Portes, Alejandro [1989] World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of the Informal Economy. In: Portes/Castells/Benton 1989: 11-37.

 44. CBS [1993] Werken en leren in Nederland. Voorburg/Heerlen.

 45. Clayre, A. [1974] Work and play. Ideas and experience of work and leisure. New York.

 46. Conze, Otto [1972] Arbeit, in: Brunner, Otto/Conze, Werner/Koselleck, Reinhart (hrsg.) Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart: Ernst Klett Verlag. Band I, A-D.

 47. Cremers, W.J.G. [1990] The Social and Personal Setting of Labour. Amsterdam

 48. Cross, Gary [1989] Quest for Time: The Reduction of Work in Britain and France, 1840-1940. University of California Press.

 49. Cross, Gary [1993] Time and Money: The Making of Consumer Culture. Routledge,

 50. Cunningham, H. [1980] Leisure in the Industrial Revolution. London.

 51. Dahrendorf, Ralf [1980] Im Entschwinden der Arbeitsgesellschaft: Wandlungen der sozialen Konstruktion des menschlichen Leben, in: Merkur 34:749-60.

 52. De Coster, Michel/Pichault, François (ed.)[1994] Traité de sociologie du travail. Burxelles: De Beock-Wesmael.

 53. Demos, J. [1986] Past, Present and Personal: The Family and the Life Course in American History. New York: Oxford Univ. Press.

 54. Delphy, Chirstine/Leonard, Diana [1992] Familiar Exploitation. A New Analysis of Marriage in Comtemporary Western Societies. Cambridge: Polity Press.

 55. Dijk, J. van [1987] Omvang en aard van het vrijwilligerswerk in Nederland na 1975. Rijksuniversiteit Groningen.

 56. Doorne-Huiskes, A. [1992] Betaalde en onbetaalde arbeid: over oude spanningen en nieuwe uitdagingen. Rotterdam.

 57. Dubin, R. [1973] Work and nonwork: institutional perspectives. In: Dunnette 1973: 53-68.

 58. Dumazedier, Joffre [1962] Vers une civilisation du loisir? Parijs: Seuil

 59. Dumazedier, Joffre [1974] Sociology of Leisure. Amsterdam: Elsevier.

 60. Dumont, L. [1977] From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumpf of Economic Ideology. Chicago: University of Chicago Press.

 61. Dunnette, M.D. (ed.) [1973] Work and nonwork in the year 2001. Belmont Cal.: Wadsworth.

 62. Durkheim, E. [1960] The Division of Labour in Society. New York.

 63. Eck, R. van/Kazemier, B. [1989] Zwarte arbeid, een empirische en methodologische studie. Univ. v. Adam. Diss..

 64. Eggebrecht, Arne e.a. [1980] Geschichte der Arbeit. Vom Alten Agypt bis zum Gegenwart. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

 65. Eijl, C. van [1994] Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid 1998-1940. Hilversum: Verloren.

 66. Engelen, J./Hemelrijk, A./Munnichs, J. (red.) [1983] Wie niet werktÉ Arbeitsethos en werkgelegenheid. Utrecht: Spectrum.

 67. Erikson, Kai/Vallas, Steven Peter [1990] The Nature of Work. Sociological Perspectives. New Haven/ London: Yale Univ. Press.

 68. Esping-Andersen, G¿sta [1990] The Three Worlds of Welafre Capitalism. Cambridge: Polity Press.

 69. Esping-Andersen, G¿sta [1993] Changing Classes. Stratification and Mobility in Post-industrial Societies. London: Sage.

 70. Fèbre, Lucien [1948] Travail: évolution d'un mot et d'une idée. Journal de Psychologie Normale et Pathlogique 61(1).

 71. Feige, Edgar [1990] Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economic Approach. World Development 18(7): 989-1002.

 72. Fetscher, Iring [1963] Arbeit und Spiel. Stuttgart.

 73. Finley, M.I. [1963/77] The Ancient Greeks. London: Penguin.

 74. Finley, M.I. [1985] The Ancient Economy. London: Hogarth Press.

 75. Fourastié, J. [1966] 40.000 uur; de mens in het perspectief van een verkorte arbeidstijd. Werkgroep 2000, Amersfoort: de Horstink.

 76. Fox, A. [1976] The Meaning of Work. in: Unit 6, People and Work. Milton Keynes: Open University Press.

 77. Fox, M.F./Hesse-Biber, S. [1984] Woman at Work. Palo Alto, CA: Mayfield.

 78. Friedman, Georges [1950/73] Où va le travail humain? Paris: Gallimard.

 79. Friedman, Georges [1956/71] Le travail en miettes, specialisations et loisirs. Paris: Gallimard.

 80. Friedman, Georges [1960] Qest-ce que le travail? Annales 4.

 81. Friedman, Georges/ Naville, Pierre (ed.) [1961-2] Traité de sociolgie du travail. Paris: Colin.

 82. Gerry, Chr./Birkbeck, Chr. [1981] The Petty Commodity Producer in Third World: Petit Bourgeois or ÔDisguised Proletarian?, in: Bechhofer/Elliott [1981: 121-54].

 83. Gershuny, J.I. [1978] After Industrial Society? The Coming Self-Service Economy. London: Basingstoke.

 84. Gershuny, J.I. [1979] The Informal Economy: Its Role in Industrial Society. Futures, febr. 1979: 3-13.

 85. Gershuny, J.I. [1983] Goods, servives and the future of work, in: J. Matthes (hrsg.) Krise der Arbeitsgesellschaft? Frankfurt/New York.

 86. Gershuny, J.I. [1985] Economic Development and Cange in the Mode of Provision of Services. In: Redclift/ Mingione 1985: 3-15.

 87. Gershuny, J.I. [1993] Social Innovation and the Division of Labour. Oxford: Oxford University Press.

 88. Gershuny, J.L./Miles, I.D. [1983] The New Service Economy. London: Basingstoke.

 89. Gershuny, J.I./Pahl, R.E. [1979] Work outside employment. Some preliminary speculation. New Universities Quarterly 34(1): 120-35.

 90. Geuns, R.C. van e.a. (red.) [1986] Informele economie. Perspectieven en gevaren. Leiden.

 91. Gils, M.R. (red.) [1975] Werken en niet werken in een veranderende samenleving. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

 92. Godelier, Maurice [1980] Work: the Words used tot represent Work and Workers. History Workshop Journal, 10: 164-74.

 93. Gorz, André [1981] Afscheid van het proletariaat. Amsterdam: Van Gennep.

 94. Grint, Keith [1991] The Sociology of Work. An Introduction. Cambridge: Polity Press.

 95. Grossman, Gegory [1989] Informal Personal Incomes and Outlays of the Sovjet Urban Population. In: Portes/Castells/Benton 1989: 150-72.

 96. Guggenberger, B. [1982] Am Ende der Arbeitsgesellschaft, in: F. Benseler u.a. (hrsg.) Zukunft der Arbeit. Hamburg.

 97. Gutman, Herbert G. [1988] Work, Culture and Society in Industrializing America, 1815-1919. In: Pahl 1988: 125-37. Oorsp. in: American Historical Review, june 1973.

 98. Hall, Richard H. [1994] Sociology of Work. Perspectives, Analyses, and Issues. California: Sage.

 99. Hamaker, H.G. [1981] Ontwikkelingen in arbeid en beroep, in: idem (red.) Arbeid, beroep en samenleving. Assen: Van Gorcum.

 100. Handy, Ch. [1984] The Future of Work. Oxford: Basi Blackwell.

 101. Harding, P./Jenkins, R. [1989] The Myth of the Hidden Economy. Milton Keynes: Open University Press.

 102. Harding, S./Phillips, D. [1986] Contrasting Values in Western Europe. London: MacMillan.

 103. Hareven, T.K. [1982] Family Time and Industrial Time. The Relationship Between the Family and Work in a New England Industrial Community. Cambridge: Cambridge University Press.

 104. Hart, Keith [1973] Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. Journal of Modern African Studies 11: 61-89.

 105. Heneman, H.G. [1974] Work and nonwork: historical perspectivs. In: Dunnette 1973:12-28.

 106. Herkner, H. [1923] Arbeit und Arbeitsteilung, in: Herkner e.a. Grundriss der Sozialökonomik. II. Abt. 1. Teil. Tübingen.

 107. Herzberg, F. [1968] Work and the Nature of Man. London.

 108. Herzberg, F. e.a. [1959] The Motivation to Work. New York/London/Sidney.

 109. Hill, Christhopher [1965] Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England. London.

 110. Hobsbawm, E.J. [1968] Labouring Men. Studies in the History of Labour. London.

 111. Hobsbawm, E.J. [1984] Worlds of Labour. Further Studies in the History of Labour. London.

 112. Hofstede, G. [1980] Cultures Consequences. International Differences in Work Related Values. London/Beverly Hills: Sage.

 113. Hofstede, G. [1991] Cultures and Organizations. Software of the Mind. London: McGraw Hill.

 114. Hunnicutt, Benjamin Kline [1996] Kellogg's Six Hours Day. Philadelphia : Temple University Press.

 115. Hunnicutt, Benjamin Kline [1998] Work Without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work. Falls Village: Hamiltonbook.

 116. Inglehart, Ronald [1990] Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 117. International Research Team [1987] The Meaning of Work. London: Academic Press

 118. Iribarne (d), Philippe [1994] Cultures nationales et conceptions du travail. In: De Coster/Pichault 1994: 103-13.

 119. Jacobs, F. [1976] Reflexies over arbeid. Alphen a.d. Rijn: Samsom.

 120. Jenkins, C./Sherman, B. [1979] The Collapse of Work. London.

 121. Johler, Jens/Sichtermann, Barbara [1978] Der Begriff Arbeit in der nationalökonomischen Ideengeschichte, in: Mehrwert 15/16:41-58.

 122. Jong, B. de [1981] Thuiswerk: voor jou tien anderen. Amsterdam.

 123. Josten, J.G.J.E. [1975] Werken en niet werken in een veranderende samenleving. In: Van Gils 1975:104-8.

 124. Joyce, P. [1980] Work, Society and Politics. London: Methuen.

 125. Joyce, P. [1987] The Historicial Meaning of Work: an Introduction. In: Joyce 1987.

 126. Joyce, P. [ed.) [1987] The Historical Meaning of Work. Cambridge: Cambridge University Press.

 127. Kanter, Rosabeth [1978] Work in a New America. Daedales. Journal of The American Academy of Arts and Sciences 107: 47-78.

 128. Kern, H./Schumann, M. [1984] Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produkton. MŸnchen.

 129. Koopal, Koos / Benschop, Albert [1996] Bibliografie over werkloosheid, arbeidsvoorzieningen, sociale zekerheid en armoede in Nederland.

 130. Koopmans, C.C. [1989] Informele arbeid; vraag, aanbod, participanten, prijzen. Univ. v. Adam. Diss..

 131. Kluge [1900] Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 7. Aufl.

 132. Krätke, Michael [1984] Kritik der Staatsfinanzen. Hamburg.

 133. Kuiper, J.P. [1975] Niet meer werken om den brode. In: Van Gils 1975:11-27.

 134. Kuiper, J.P. [1975] Arbeid en inkomen: twee rechten en twee rechten. In: Sociaal Maandblad Arbeid 31:501-12.

 135. Kumar, Krishan [1978] Prophecy and Progress: The Sociology of Industrial and Post-Industrial Society. Harmondsworth: Penguin.

 136. Kumar, Krishan [1979/85] The Social Culture of Work: Work. Employment and Unemployment as Ways of Life. In: Thompson 1985: 2-17. Oorspr. in: New University Quarterly, 34.

 137. Kumar, Krishan [1988] Form Work to Employment and Unemployment: the English Experience. In: Pahl 1988: 138-64. Oorspr. in: Sociological Review 22(2), mei 1984.

 138. Kwant, R.C. [1964] Filosofie van de arbeid. Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.

 139. Lafargue, Paul [1883/1980] Het recht op luiheid. Amsterdam.

 140. Lanfant, M.R. [1974] Sociologie van de vrije tijd. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.

 141. Lavine d'Épinay, Christian [1994] Significations et valeurs du travail, de la société industrielle à nos jours. In: De Coster/Pichault 1994: 55-82.

 142. Le Goff, Jacques [1980] Time, Work, and Culture in the Middle Ages. Chicago: Univ. of Chicago Press.

 143. Lewenhak, S. [1982] The Revaluation of Women's Work. London.

 144. Lippe, Tanja van der [1993] Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen. Een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk wek binnen huishoudens. Amsterdam: Thesis.

 145. Littler, C.R. (ed.) The Experience of Work. Aldershot: Gower.

 146. Luijk, E.W. van/Bruijn, R.J. [1984] Vrijwilligerswerk tussen betaald en huishoudelijk werk. Een verkennende studie op basis van een enquête. Den Haag.

 147. Malsch, T., Mill, U. (Hg.) [1992] ArBYTE, Berlin.

 148. Marck, E. van der [1983] Vrijwilligerswerk: initiatief van burgers. Deventer.

 149. Marcuse, H. [1967] Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffes, in: Kultur und Gesellschaft 2. Frankfurt: Suhrkamp. pp. 7-49.

 150. Marshall, Alfred [1920/86] Principles of Economics. London: Basingstoke.

 151. Marx, Karl: Marx-Engels Werke. Geciteerd als MEW.

 152. Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin 1953. Geciteerd als Grundrisse.

 153. Matthes, Joachim (hrsg.) [1983] Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt/New York: Campus.

 154. Meeus, M. [1989] Wat betekent arbeid? Over het ontstaan van de westerse arbeidsmoraal. Assen/Maastricht.

 155. Mevissen, J.W.M./Renooy, P.H. [1986] De informele economie gelokaliseerd; een studie naar achtergronden en verschijningsvormen van de informele economie in Nederland. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag.

 156. Mok, A.L. [1994] Arbeid, bedrijf en maatschappij, In het zweet uws aanschijnsÉ Stenfert Kroese.

 157. Moore, Henrietta L. [1988] Feminism and Anthropology. Cambridge: Polity Press.

 158. Moorhouse, H.F. [1987] The Work Ethic and Leisure Activity: the Hor Rod in Post-war America. In: Joyce 1987.

 159. Mot, E.S./Roozen, I.T.M. [1990] Aanvullende en vervangende zwarte arbeid. WRR-Werkdocument W 52. Den Haag.

 160. Naschold, F. [1985] Zum Zusammenhang von Arbeit, sozialer Sicherung und Politik. Einführende Anmerkungen zur Arbeitspolitik. Berlin.

 161. Naville, Pierre [1954] La vie de travail et ses problèmes. Paris.

 162. Negt, Oskar [1994] Lebendige Arbeit, enteignete Zeit: politische und kulturelle Dimensionen des Kampfes um die Arbeitszeit. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

 163. Nosow, S./Form, W. (eds.) [1962] Man, Work and Society. New York: Basic Books.

 164. Oakley, Ann [1974] The Sociology of Housework. London.

 165. Offe, Claus [1985] Work: The Key Sociological Concept?, in: C. Offe, Disorganized Capitalism. Contemporary Transformations in Work and Politics. Cambridge: Polity Press. pp. 129-55.

 166. OToole, J. (ed.) [1973] Work in America. Cambridge: MIT-Press.

 167. Ovitt, G. [1986] The cultural context of Western technology: Early Christian attitudes toward manual labour. In: Technology and Culture 27: 477-500.

 168. Oxley, Geoffrey W. [1974] Poor Relief in England and Wales 1601-1834. Newton Abbott: David & Charles.

 169. Pahl, Raymond E. [1980] Employment, Work, and the Domestic Division of Labour. International Journal of Urban and Regional Research 4(1): 1-20.

 170. Pahl, Raymond E. [1984/92] Divisions of Labour. Oxford: Blackwell.

 171. Pahl, Raymond E. (ed.) [1988] On Work. Historical, Comparative and Theoretical Approaches. Oxford: Blackwell.

 172. Pahl, Raymond E./Wallace, Claire [1985] Household Work Strategies in Economic Recession. In: Redclift/Mingione 1985: 189-227.

 173. Paoli, P. [1992] First European survey on the work environment 1991-1992. Dublin: Eur. Found. Improv. Living & Working Conditions.

 174. Perlman, L. [1976] The Myth of Marginality. Berkeley, Cal.: University of California Press.

 175. Petty, William [1662] A Treatise of Taxes and Contribution. London.

 176. Plantenga, J. [1993] Een afwijkend patroon. Honder jaar vrouwenarbeid in Nederland en West-Duitsland. Amsterdam.

 177. Polanyi, Karl [1944/57] The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

 178. Portes, Alejandro [1994] The Informal Economy and Its Paradoxes. In: Smelser/Swedberg 1994: 426-49.

 179. Portes, Alejandro/Castells, Manuel/Benton, Lauen [1989] The Policy Implications of Informality. In: idem 1989: 298-311.

 180. Portes, Alejandro/Castells, Manuel/Benton, Lauen (ed.) [1989] The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. Baltimore, MD: John Hopkins University Press.

 181. Pronovost, Gilles [1989] The Sociology of Time. London/Newburry Park (CA): Sage.

 182. Pronovost, Gilles [1993] Loisir et société. Traité de sociologie empirique. Québec: Presses de lUniversité du Québec.

 183. Pronovost, Gilles [1994] Loisir et travail. In: De Coster/Pichault 1994: 83-102.

 184. Pronovost, Gilles [1996] Sociologie du Temps. Paris: De Boevk & Larcier.

 185. Prost, A.[1990] Grenzen en ruimte van het persoonlijke, in: A. Prost/G. Vincent, Geschiedenis van het persoonlijke leven. Deel 5. Amsterdam, pp. 13-125.

 186. Reich, Robert [1991] The work of nations. Preparing ourselves for 21st-century capitalism. New York: Vintage Books.

 187. Redclift, N/Mingione, E. [1985] Beyond Employment, Household, Gender and Subsistance. London: Basil Blackwell.

 188. Richards, V. (ed.) [1984] Why Work? London: Freedom Press.

 189. Rijnvos, C.J. e.a. [1981] Waarheen met onze arbeid? Baarn: Ambo.

 190. Robert, Bryan, R. [1989] Employment Structure, Life Cycle, and Life Chances: Formal and Informal Sectors in Gualdajara. In: Portes/Castells/Benton 1989: 41-59.

 191. Romein, Jan [1952/71] Het arbeidsbegrip in Oost en West, in: idem, Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays. Amsterdam: Querido, pp. 446-73.

 192. Ronco, William/Peattie, Lisa [1983] Making Work: Self-created Jobs in Participatory Organizations. Plenum Press.

 193. Ronco, William/Peattie, Lisa [1988] Making Work: a Perspective from Social Science. In: Pahl 1988:710-21.

 194. Rose, M. [1985] Re-working the Work Ethic. London: Allen Lane.

 195. Roth, JŸrgen/Frey, Marc [1994] Het verenigd Europa van de Mafia. Amsterdam: Van Gennep/ Kritak.

 196. Russel, B. [1984] In Praise of Idleness. In: Richards 1984.

 197. Rybeynski, Witold [1991] Waiting for the Weekend. New York: Viking.

 198. Sabel, Charles S. [1982] Work and Politics: the Divisions of Labour in Industry. Cambridge: Cambridge UP.

 199. Sahlins, Marshall [1974] Stone Age Economics. London: Tavistock.

 200. Sayers, S. [1988] The Need to Work. In: Pahl 1988.

 201. Schelsky, H. [1975] Die Arbeit tun die anderen. Opladen.

 202. Schumann, M., Baethge-Kinsky, V., Kuhlmann, M., Kurz, C., Neumann, U. [1994] Der Wandel der Produktionsarbeit im Zugriff neuer Produktionskonzepte, in: Beckenbach/Treeck [1994: 11-43].

 203. Scott, James, C. [1985] Weapens of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven/London: Yale University Press.

 204. SCP (Sociaal & Cultureel Planbureau) [1994] Sociaal en Cultureel Rapport. Rijswijk.

 205. Saerle-Chatterjee, M. [1979] The Polluted Identity of Work: a Study of Benares Sweepers. In: Wallman 1976.

 206. Segalen, M. [1983] Love and Power in the Peasant Family. Basil Blackwell. Oxford.

 207. Sharp, C. [1981] The Economics of Time. Oxford: Martinn Robertson.

 208. Skyrme, David J. [1995] Flexibel werken: Naar een slanke en alert reagerende organisatie. In: M&O Quarterly 1: 4365.

 209. Smelser, Neil/Swedberg, Richard (eds.) [1994] The Handbook of Economic Sociology. Princeton/New York: Princeton Univ. Press/Russel Sage Foundation.

 210. Smith, Adam [1776/1993] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford/New York: Oxford University Press.

 211. Stark, David [1989] Bending the Bars of the Iron Cage: Bureaucratization and the Informalization in Capitalism and Socialism. Sociological Forum 4: 637-64.

 212. Stebbins, Robert A. [1970] Amateurs: On the Margin between Work and Leisure. Beverly Hills: Sage.

 213. Sue, R. [1992] Significations sociales du travail. In: R. Racine [ed.] [1992] LEurope au-delà du chômage. Genève: Presses interuniversitaires européennes, pp. 118-29.

 214. Sue, R. [1994] Temps et ordre social. Sociologie des temps sociaux. Paris: PUF.

 215. Surber, M [1983] Work and Leusure: The Problem of Identity Among Professional Workers. Society and Leisure 6(2): 429-56.

 216. Thomas, Keith [1964] Work and leisure in pre-industrial society. Past and Present 29: 55-66.

 217. Thompson, E.P. [1971] The moral economy of the English crowd in the 18th century. Past & Present 50.

 218. Thompson, E.P. [1967] Time, work-dicipline and industrial capitalism. Past and Present 38: 56-97.

 219. Thompson, Kennet (ed.) [1985] Work, Employment & Unemployment - Perspectives on Work and Society. Milton Keynes, Phil.: Open University Press.

 220. Tilgher, Adriano [1931] Work: what it has meant through the ages. London: Harrap & Company.

 221. Tilgher, Adriano [1958] Homo Faber. Work trough the Ages. Chicago.

 222. Tilgher, Adriano [1962] Work through the ages. In: Nosow/Form 1962:11-24.

 223. Tilly, Chris/Tilly, Charles [1994] Capitalist Work and Labor Markets. In: Smelser/Swedberg 1994: 255-82.

 224. Triandis, H.C. [1973] Work and nonwork: intercultural perspectives. In: Dunnette 1973:39-42.

 225. United Nations [1986, 1989]World Survey of the Role of Women in Development New York.

 226. United Nations [1985] Forward-Looking Strategies, document adopted by consensus by World Conference to Review and Appraise the Achievements of the Womens Decade for Woman. Nairobi.

 227. Ven, F.J.H.M. van der [1965] De arbeidende mens. Arbeidssociologische beschouwingen.

 228. Ven, F.J.H.M. van der [1965/68] Geschiedenis van de arbeid I, II en III. Utrecht/Antwerpen:

 229. Veen, P.A.F. van/Sijs, N. van der [1991] Van Dales Etymologisch Woordenboek. Den Haag.

 230. Vialatoux, J. [1966] Sociologie van de arbeid. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.

 231. Volz, F.R. [1982] Die Arbeitsgesellschaft. Hamburg.

 232. Voyé, L./Bawin-Legros, B./Kerkhofs, J./Dobbelare, K. [1992] Belges, heureux et satisfaits. Bruxelles: De Boek.

 233. Watson, Tony J. [1987] Sociology, Work & Industry. Routledge & Kegan Paul.

 234. Waldinger, Roger [1986] Through the Eye of the Needle: Immigrants and Enterprise in the New Yorks Garment Trade. New York: New York University Press.

 235. Wallman, Sandra (ed.) [1976] Social Antropology of Work. Cambridge: Cambridge University Press.

 236. Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Verstehende Soziologie. Tübingen: Mohr 1956. Geciteerd als WG.

 237. Weber, Max: Die protestantische Ethik I. MŸnchen 1965 (Geciteerd als PE I); Die protestantische Ethik I - Kritiken und Anti-kritiken. Hamburg 1972 (Geciteerd als PE II).

 238. Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen 1963. Geciteerd als RS.

 239. Wezel, J.A.M. e.a. [1976] De verdeling en de waardering van de arbeid: een studie over ongelijkheid van het arbeidsbestel. Tilburg: IVA.

 240. Wijmans, Luuk [1994] Arbeid: Last of Lust? Om de kwaliteit van het arbeidsbestaan. Amsterdam:Nivon.

 241. Wilensky, H.L. [1966] Work as a social problem. In: H.S. Becker (ed.) Social Problems - A Modern Approach. New York: Wiley. pp. 117-66.

 242. WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) [1977] Over sociale ongelijkheid. Een beleidsgerichte verkenning. 's Gravenhage: SDU.

 243. WRR [1990] Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren '90. 's Gravenhage: SDU.

 244. Worsley, Peter [1984] The Three Worlds. Culture and World Development. London: Weidenfeld & Nicolson.

 245. Yankelowich [1974] The Meaning of Work. In: J.M. Rosow (ed.) The Worker and the Job: Coping with Change. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

 246. Zanden, J.L. [1991] Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850. Bergen: Octavo.

 247. Zanders, H. L.G. [1978] Opinies over Arbeid. Een onderzoek naar kenmerken van en opvattingen over arbeid en arbeidsomstandigheden. In: Intermediair 14(22): 63-7.

 248. Zanders, H.L.G. [1987] Opvattingen over arbeid in Nederland en Europa. In: L. Halman e.a. (red.) Traditie, secularisatie en individualisering. Een studie naar de waarden van de Nederlanders in een Europese context. Tilburg. pp. 168-86.

Index
Home Sociologen Samenleven Onderwerpen Zoek Over dit project Contact
Editor: dr. Albert Benschop
Sociological Department
University of Amsterdam