Home Subject Areas Zoek Redacteuren Contact

UvA Sociologie in
Amsterdam

Sociologie van Arbeid & Organisatie


Artikelen en Boeken

Bibliografieën

Internetgids

Teksten | Texts

Index Bibliografieën | Bibliographies
Index InternetGids | Internet Guide

Via het internet krijgt men toegang tot een enorme hoeveelheid informatiebronnen die gebruikt kunnen worden voor sociaal-wetenschappelijke studies. In de SocioSite zijn onder andere de belangrijkste bronnen bijeengebracht op het gebied van de arbeids- en organisatiesociologie. Hieronder staan verwijzingen naar de pagina's die voor arbeids- en organisatiesociologen in het bijzonder relevant zijn.

Arbeidssociologie
Arbeidsmarkt
Telewerk
Arbeidsverhoudingen
Organisatiesociologie
Lerende organisatie
Virtuele organisatie
Intranet
Arbeidsverhoudingen | Vakbonden Communicatie en informatie
Economische sociologie
Klassieke teksten
Ondernemingen
Technologie
Management
Human Resource Management
Quality Management
Facility Management
Kennis Management
Sociale zekerheid Vrouwenstudies


Home Subject Areas Zoek Redacteuren Contact