Home Eigenaardigheden Onderwerpen Samenleven Klassen Zoek Contact
UvA Albert Benschop
Universiteit van Amsterdam
1998 - 2019

Ongelijk-heden

—Sociale ongelijkheid en collectief handelen—
Veit Bader & Albert Benschop

Voorwoord
 1. Sociale ongelijkheid als wetenschappelijk en politiek probleem
 2. Wat is sociale ongelijkheid en hoe kan ze worden geanalyseerd?
 3. Objecten van toeëigening: principes van indeling en structurering
 4. Behoeften — activiteiten — verhoudingen
 5. Bronnen en beloningen
 6. Machtskansen in arbeidsverhoudingen (bekorte versie)
 7. Basistypen van positionele ongelijkheid
 8. Allocatieve ongelijkheden
 9. Privileges, rechten en eigendom
 10. Reproductie en transformatie van sociale ongelijkheden

  Slotwoord

  Literatuur

  Elektronische bronnen over sociale ongelijkheid

@ 1996-2019 • Albert Benschop • Universiteit van Amsterdam.


Deze studie is onderdeel van een project over sociale ongelijkheid en collectief handelen waarvan verder verschenen zijn:

top
Home Eigenaardigheden Onderwerpen Samenleven Klassen Zoek Contact

dr. Albert Benschop
Sociale en Gedragswetenschappen
Sociologie & Antropologie
Universiteit van Amsterdam
Gepubliceerd: Maart, 1996
Laatst gewijzigd: 13 September, 2013