Home Credits Reciprocal Statistiek Over ons Contact

Activiteiten van Correspondenten

Netwerk van Correspondenten
Werkzaamheden
    1. Onderhoud
    2. Aanvulling
    4. Advies
Netwerk van SocioSites

Netwerk van Correspondenten

Het idee van een netwerk van correspondenten is eenvoudig. De SocioSite een zeer omvangrijk sociaal-wetenschappelijk informatiesysteem. Te groot om door één individu onderhouden te worden. Bovendien moet het systeem nog naar veel kanten worden uitgebreid.

We zoeken correspondenten die regelmatig nieuwe internetbronnen aan de SocioSite toevoegen en zodoende de dekking van het informatiesysteem verbeteren. Correspondenten kunnen zich naar eigen keuze richten op een bepaald gebied. Van de correspondenten wordt verwacht dat zij met enige regelmaat internetbronnen met een hoge kwaliteit selecteren die aan de SocioSite kunnen worden toegevoegd.

Daarom zoeken we correspondenten die bereid zijn om een of meer pagina's voor hun rekening te nemen. Het is aan jou om te kiezen welke pagina(s) dat zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om voorstellen te doen voor nieuwe pagina's of nieuwe thema's.

Voor belangstellenden uit Nederland ligt het voor de hand om ook aandacht te besteden aan het vernederlandsen van de SocioSite. Daarbij wordt het accent gelegd op de Nederlandse versie van de Subject Areas (het meest populaire onderdeel van de SocioSite), waarvoor een voorzet is gegeven in Samenleven.

Index Werkzaamheden

Van een correspondent wordt in de eerste plaats verwacht, dat deze de geadopteerde pagina(s) regelmatig controleert. Naast dit actualiseren ('updaten') van de bestaande pagina gaat het om het opsporen van nieuwe informatiebronnen en het verbeteren van de structurering van het informatiesysteem.

Wat een correspondent zou moeten doen is:

 1. Onderhoud
  De ambitie van de SocioSite is om een kwalitatief hoogwaardig sociologisch informatiesysteem te zijn. Dat kan gerealiseerd worden wanneer de informatie die in de SocioSite ligt opgeslagen accuraat en actueel is. De eerste taak is daarom het controleren of de hyperlinks nog werken. Op regelmatige tijden moet worden nagegaan of de hyperlinks nog actueel zijn (niet gebroken of verschoven) en of de beschrijving in de SocioSite nog accuraat is.

  Voor het controleren van de inhoudelijke beschrijving van de sites is het uiteraard nodig dat je de sites die op de door jou geadopteerde pagina voorkomen zelf bezoekt en inspecteert. Daarvoor bestaat nu eenmaal geen 'software' - je moet hiervoor je eigen 'headware' gebruiken.

 2. Aanvulling
  Naast het onderhouden (‘updaten’) van de bestaande pagina gaat het om de aanvulling en uitbreiding. Zijn er op het betreffende thema nieuwe belangrijke pagina’s? Zo ja, geef hiervan een korte beschrijving en waardering. Let daarbij op:
   
  1. Titel en subtitel

  2. Naam of namen van auteur(s) of redacteur(en): verantwoordelijke persoon of instelling.

  3. Naam of namen van uitgevende organisaties of instellingen.

  4. Indicatie van onderwerpen die worden gedekt:
   • relevantie en reikwijdte van inhoud (dekkingsgebied)
   • rubrieken en secties (inhoudelijke structurering)

  5. Indicatie van kwaliteit van het ontwerp van de site:
   • hoe goed is een document ontworpen in termen van grafiek, leesbaarheid en het gebruik van interactieve elementen
   • hoe aangenaam wordt de informatie gepresenteerd

  Wat een kwalitatief goede informatiebron is en hoe je de kwaliteit van een informatiebron kunt bepalen, is kort omschreven in Kwaliteit op het Net (een concept voor de opstellenbundel over de Eigenaardigheden van Cyberspace. Op deze pagina vind je ook een aantal verwijzingen naar andere documenten waarin de stappen in het evaluatieproces van internetbronnen beschreven of geanalyseerd worden. Voor het SocioSite project is van belang dat we zo duidelijk mogelijk zijn over de criteria die we hanteren bij het selecteren van kwalitatief goede sociaal-wetenschappelijke informatiebronnen.

  Voor het opsporen van nieuwe sites die in aanmerking komen om in de SocioSite te worden opgenomen, kun je gebruik maken van een van de grote zoekmachines (zoals AltaVista) of van een van de vele internetgidsen. De ‘kunst van het sociologisch zoeken’ is beschreven in Zoeken doe je zo.... Je vind daarin alle zoekinstrumenten die je kunt gebruiken om te 'vissen' naar nieuwe sociaal-wetenschappelijke sites en documenten: zoekmachines, metazoekmachines, speciale zoekmachines, onderwerpgidsen en virtuele bibliotheken.

  Daarnaast kun je voor dit soort werk gebruik maken van de Wat is nieuw? pagina van de SocioSite. Daarop kom je via hyperlinks bij een relatief groot aantal websites die meer of minder goed gestructureerde en gespecialiseerde nieuwe websites op een rijtje zetten. Dit zijn belangrijke instrumenten voor het actueel houden van het informatiesysteem.

  Het adopteren van een pagina betekent uiteraard niet dat je geen commentaar of aanvullingen mag geven op andere secties of pagina’s van de SocioSite.

  Taalproblemen?
  Omdat de SocioSite op de mondiale internet-markt opereert, wordt alle informatie in ieder geval in het Engels gepresenteerd.

  Als je problemen hebt om in het Engels te schrijven, mag je dat ook in het Nederlands doen. Er zijn een paar mensen die voldoende in het Engels geschoold zijn om je bijdragen te vertalen.

  De door correspondenten ingediende informatie wordt door de eindredacteur gecontroleerd op taalfouten. Het is echt geen ramp als er hier een daar een kromme Engelse zin staat of als er een woord incorrect geschreven is.

 3. Advies
  Het geven van advies en het doen van suggesties over mogelijkheden om de structuur en het functioneren van de SocioSite te verbeteren. We denken daarbij onder andere aan:

  Laat weten naar welke thema’s of pagina’s jouw belangstelling uitgaat en waar jij deskundig op bent of wilt worden.

  Index Netwerk van SocioSites

  Als de SocioSite zich verder wil ontwikkelen, zal zij zich nog sterker moeten internationaliseren en professionaliseren. De SocioSite is begonnen als een megalomane onderneming van ondergetekende - zij kan alleen verder groeien wanneer dit door internationaal teamwork wordt gedragen.

  De internationalisering van de SocioSite kan worden gestimuleerd door het opbouwen van mirror-sites voor andere taalgebieden. De ambities is om toe te werken naar een «Netwerk van SocioSites». De internationalisering van de SocioSite komt mede tot stand door gerichte nationalisering in de zin van aanpassing aan en uitbreiding voor een specifiek taalgebied.

  SocioSite Logo

  Index


  Home Credits Reciprocal Statistiek Over ons Contact
  Laatst gewijzigd: 02 September, 2015