Eigenaardigheden Onderwerpen Samenleven Zoek Over ons Contact
Klassen Go to English version.
Ontwerp van een transformationele klassenanalyse
Albert Benschop
Voorwoord
  Deel 1 Inleidende schermutselingen
 1. Klassenanalyse als wetenschappelijk probleem
 2. Klassenanalyse als politiek probleem
 3. Analytische structurering van het probleemveld
 4. Sociale ongelijkheid en klassen

  Deel 2 Structurering van objectieve klassenposities

 5. Contouren van een transformationele klassentheorie
 6. Arbeidsverhoudingen en arbeidswijze
 7. Arbeidsverhoudingen en marktverhoudingen: credentiële uitbuiting
 8. Klassen en gezagsverhoudingen: organisationele uitbuiting
 9. Klassen en interactieverhoudingen: clientèle uitbuiting
 10. Uitbuitingsposities, klassenposities en klassenstructuur

  Deel 3 Structurering van klassenhandelen

 11. Van klassenposities naar sociale klassen
 12. Klassenspecifieke habitus en levensstijlen
 13. Handelingsoriëntaties en klassenbewustzijn
 14. Klassenbelangen en klassenhandelen
 15. Sociale klassen en politiek klassenhandelen
 16. Reproductie en transformatie van klassenstructuren

  Deel 4 Transformationele klassenanalyse inontwikkeling

 17. Een onvoltooid project
Summary

Literatuur

Original source: © 1993 Het Spinhuis, Amsterdam; 539 pag.; ISBN 90-73052-49-1


Verwante teksten:

Index


Eigenaardigheden Onderwerpen Samenleven Zoek Over ons Contact

dr. Albert Benschop
Sociale en Gedragswetenschappen
Sociologie & Antropologie
Universiteit van Amsterdam
Gepubliceerd: Januari 1993
Laatst gewijzigd: 13 September, 2013