Index Home Subject Areas Samenleven Suggesties? Zoek

Voorwoord

In de winter van 1995 maakte ik een reis naar het Maya-gebied in het zuidoosten van Mexico en Guatemala. Op de gezellige en rumoerige markten in San Cristóbal de las Casas viel het me op dat de Maya-indianen eigenaardig uitziende poppetjes verkochten. Deze droegen groene hemdjes, bruine broekjes, hadden hun hoofdjes met een zwart bivakmutsje bedekt en waren voorzien van een rood sjaaltje. Sommige poppetjes waren bovendien voorzien van een houten mitrailleur. Op dat moment wist ik nog niet goed welke wereld hierachter schuil ging. De indianen hadden het over Marcos en Zapatistas maar die twee namen zeiden mij op dat moment nog niet veel. Bij thuiskomst ging ik in bibliotheken en op het Internet op zoek naar informatie over de Zapatistas. Ik ontdekte dat het een guerrillabeweging betrof die op 1 januari 1994 in opstand was gekomen en het de Mexicaanse regering sindsdien erg moeilijk maakte. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik op het Internet een Zapatista-pagina. Ook in de literatuur werd voortdurend benadrukt dat de Zapatistas gebruik maakten van het Internet. Dit riep bij mij vele vragen op. Gebruikte Marcos, het brein van de beweging, het Internet vanuit de zeer ontoegankelijke jungle? Bezitten de Chiapaneekse indianen, de armste bevolkingsgroep van Mexico, computers en modems? Wordt hier het hardnekkige stereotype beeld van de indianen als zijnde een zich niet moderniserend volk dat zich stug vasthoudt aan eeuwenoude tradities, volledig doorbroken? Indianen en Internet, twee termen die zo op het oog niets met elkaar gemeen hebben. Maar zij worden in de strijd van de Zapatistas in één adem genoemd. Deze combinatie was voor mij de aanleiding mijn afstudeeronderzoek en doctoraalscriptie volledig te wijden aan hetgeen er in Chiapas gebeurt.

In de loop van 1995 ben ik in contact gekomen met dr. Wil Pansters, een Mexico-deskundige, werkzaam aan de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Zijn enthousiasme voor het onderwerp heeft mij enorm gestimuleerd. Zijn kritische begeleiding heeft sterk bijgedragen aan de kwaliteit van het uiteindelijke verslag. Ik wil hem hiervoor dan ook hartelijk danken. Ook gaat mijn dank uit naar José Pepels, mijn begeleidster vanuit de vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voorts wil ik hier mijn counterpart-begeleider, dr. Sergio Zermeño, verbonden aan de Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) te Mexico-stad, bedanken. Via hem kwam ik in contact met veel en interessante personen in Chiapas. Tot slot gaat mijn dank uit naar alle andere mensen die ik heb mogen ontmoeten in Mexico en die mij op enigerlei wijze hebben geholpen bij het verrichten van het onderzoek. Ik denk dan niet alleen aan mijn respondenten maar ook aan mijn gastgezinnen in San Cristóbal de las Casas en Mexico-stad.

Arnout Ponsioen
of: Ponsioen@ivo.nl
030-2628294

Index next1
Index Home Subject Areas Samenleven Suggesties? Zoek